PL EN


2016 | 11/2016 | 125-135
Article title

Changes in the Behavior Problems of Young People from „Houses for Children”

Authors
Content
Title variants
PL
Zmiany w zakresie zachowań problemowych podopiecznych „Domów dla Dzieci”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawą teoretyczną podjętych badań jest koncepcja przywiązania Johna Bowlby’ego. Między innymi na jej podstawie istnieje możliwość wyjaśnienia zachowań problemowych u dzieci z naruszoną więzią z rodzicami. Celem podjętych badań było przedstawienie zachowań problemowych podopiecznych „Domów dla Dzieci” na początku ich pobytu oraz po upływie roku. Zachowania problemowe zdiagnozowane zostały za pomocą kwestionariusza zachowań problemowych Thomasa Achenbacha. Po rocznym pobycie podopiecznych w „Domu dla Dzieci” można stwierdzić, że uległo istotnej poprawie ich funkcjonowanie na skali zaburzeń myślenia, wycofania, lęku i depresji. Natomiast zmiany w obszarze pozostałych zachowań problemowych nie wykazały istotnych statystycznie różnic.
EN
The theoretical basis of the study is the concept of attachment formulated by Bowlby. On its basis it is possible to explain the problem behavior of children with disrupted bonding with their parents. The aim of this study was to present the problem behavior young people from „Homes for Children” at the beginning of their stay and after one year. Problematic behaviors have been diagnosed by the questionnaire of problem behaviors created by Achenbach. During the year-long stay in the „House for Children” it can be stated that the there have been noticed a significant improvement in their functioning on the scale of disorder thinking, withdrawal, anxiety and depression. However, changes in the area of other problem behaviors did not show the statistically significant differences.
Year
Issue
Pages
125-135
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
author
 • University of Gdansk
References
 • Achenbach T.M., Edelbrock C., 1978, The Classification of Child Psychopathology: A Review and Analysis of Empirical Efforts, „Psychological Bulletin”, nr 85.
 • Jacobson J., Wille D., 1986, The Influence of Attachment Pattern on Developmental Changes in Peer Interaction from the Toddler to the Preschool Period, „Child Development”, nr 57.
 • Kazdin A.E., Weisz J.R., 2006, Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Kolk van der B., 1996, The Complexity of Adaptation to Trauma, [w:] Traumatic Stress, (red.) van der Kolk B., McFarlane A., Weisaeth L., Guilford Press, New York.
 • Kupisiewicz M., 2013, Słownik pedagogiki specjalnej, PWN, Warszawa.
 • Levy T.M., Orlans M., 2000, Attachment Disorder as an Antecedent to Violence and Antisocial Patterns in Children, [w:] Handbook of Attachment Interventions, (red.) Levy T., Academic Press, San Diego.
 • Main M., Kaplan N., Cassidy J., 1985, Security in Infancy, Childhood and Adulthood: A Move to the Level of Representation, „Monographs of the Society for Research in Child Development”, nr 50.
 • Obuchowski K., 1966, Psychologia dążeń ludzkich, PWN, Warszawa.
 • Opora R., 2009, Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Smolski R., Smolski M., Stadtmüller E., 1999, Słownik encyklopedyczny edukacja obywatelska, Wydawnictwo Europa, Wrocław.
 • Słaboń-Duda A., 2011, Wczesna relacja matka–dziecko i jej wpływ na dalszy rozwój emocjonalny dziecka, „Psychoterapia”, nr 2(157).
 • Troy M., Sroufe L., 1987, Victimization Among Preschoolers: The Role of Attachment Relationship History, „Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry”, nr 26.
 • Waters E., Wippman J., Sroufe L., 1979, Attachment, Positive Affect, and Competence in the Peer Group: Two Studies in Construct Validation, „Child Development”, nr 50.
 • Wolańczyk T., 2002, Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce, Akademia Medyczna, Warszawa.
 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r., Dz.U. RP, Warszawa 10, marca 2015 r., poz. 332.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b96821fe-a35b-48f8-83e4-12fbd3a6f3a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.