PL EN


2019 | 4 (98) | 68-83
Article title

Przestrzeń kulturowa powiatu sanockiego i możliwość jej wykorzystania w turystyce wiejskiej

Content
Title variants
EN
CULTURAL SPACE OF THE SANOC DISTRICT AND ITS USE IN RURAL TOURISM
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Atrakcyjność turystyczna każdego regionu, w tym powiatu sanockiego jest w sposób ścisły związana z jego dziedzictwem kulturowym. W artykule na podstawie przeglądu dostępnych, wtórnych materiałów źródłowych, przedstawiono potencjał turystyki kulturowej powiatu sanockiego oraz najważniejsze i najnowsze atrakcje turystyczne związane z tego typu turystyką. Wśród zabytków dominują obiekty architektury drewnianej, w tym budownictwo sakralne. Obiekty te udostępniane są do zwiedzania turystom na szlakach i w skansenie. W celu wzmocnienia atrakcyjności, w powiecie tworzone są nowe produkty turystyki kulturowej, jak drewniany Rynek Galicyjski, wieża widokowa na ruinach klasztoru i ogród przyklasztorny, Galeria Beksińskiego, Droga Krzyżowa „Nowego Życia”, Szlak Historycznych Receptur. Atrakcję turystyczną stanowią imprezy kulturalne oraz kulinaria regionalne, w tym nawiązujące do ludności łemkowskiej. W powiecie sanockim baza noclegowa oparta jest na obiektach niehotelarskich, np. pokojach gościnnych.
EN
The tourist attractiveness of each region, including the Sanok poviat, is closely related to its cultural heritage. The article, based on a review of available secondary source materials, presents the potential of cultural tourism in the Sanok poviat and the most important and recent tourist attractions related to this type of tourism. The monuments are dominated by wooden architecture objects, including religious buildings. These facilities are open to tourists on the trails and in the open-air museum. In order to strengthen the attractiveness, new cultural tourism products are being created in the poviat, such as the wooden Galician Market, observation tower on the ruins of the monastery and the monastery garden, Beksinski Gallery, Way of the Cross “New Life”, the Trail of Historic Recipes. Tourist attractions are cultural events and regional cuisine, including those referring to the Lemko population. The accommodation base of the Sanok poviat is based on guest rooms.
Year
Issue
Pages
68-83
Physical description
Dates
received
2019-11-12
accepted
2019-11-26
Contributors
author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Bajda Ł. (2010): Wzgórze Marii w Zagórzu. Bieszczady, 12: 12-19.
 • Bajda Ł. (2013): Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Sanoka i powiatu sanockiego. Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org, 5: 64-77.
 • Bajerski A. (2013): Turystyka kulturowa czy wypoczynkowa? Analiza różnych form aktywności turystycznej osób odwiedzających Sanok. Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org 12: 36-46.
 • Buczek-Kowalik M., Mitura T. (2011): Uwarunkowania religijne i ich wpływ na tworzenie szlaków turystyczno-kulturowych w województwie podkarpackim. Zeszyty Naukowe 648, Ekonomiczne Problemy Usług 66, Turystyka religijna atrakcje turystyki religijnej: 79-88.
 • Gajura J. (2004): Od Magury po Osławę. Podróż sentymentalna po Łemkowszczyźnie. Wyd. Arete II, Krosno.
 • Gaweł Ł. (2011): Zarządzanie Szlakiem Architektury Drewnianej w kontekście procesu profesjonalizacji szlaków kulturowych. Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org, 1: 4-18.
 • Idziak W. (2009): Zarządzanie przestrzenią wsi przez dodanie jej wartości. Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne. Prace Komisji Krajobrazu Naturalnego, 12: 198-205.
 • Jarosz A. (2016): Beksiński i źródła wyobraźni. Poznańskie Studia Polonistyczne Seria Literacka, 28(48): 207-229. doi: 10.14746/pspsl.2016.28.11.
 • Jędrysiak T. (2010): Wiejska turystyka kulturowa. Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kułakowska-Lis J., Macnar P. (2015): Z sanktuarium Matki Nowego Życia na klasztorne wzgórze. Droga Krzyżowa w Zagórzu. Wyd. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP, Zagórz
 • Olbert P. (2016): Dwa skanseny na Podkarpaciu: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Rocznik Kolbuszowski, 16: 441-453.
 • Pisarek M., Gargała M., Lichołai L. (2014): Mała architektura w krajobrazie kulturowym jako atrakcja turystyczna – przykłady dobrych praktyk. Studia Krajobrazowe, T. IVB: 107-124.
 • Poczta J. (2013): Wiejska turystyka kulturowa zgodna z paradygmatem zrównoważonego rozwoju. Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org, 4: 21-35.
 • Połucha I. (2015): Turystyka jako gra: innowacje w aktywizacji turystycznej. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1(29): 57-7.
 • Werczyński D. (2014): Skansen jako produkt turystyczny. Analiza wybranych przykładów. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 1(13): 157-177.
 • Widawski K. (2011): Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego - ich wykorzystanie w turystyce na przykładzie Hiszpanii i Polski. Wyd. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Wrana J., Fitta-Spelina A. (2015): O przetrwanie dziedzictwa. Wielokulturowe świątynie południowo-wschodniej Polski – historia zapisana w drewnie. Budownictwo i Architektura, 14(3): 45-58.
 • https://podkarpackie.travel/pl
 • https://powiat-sanok.pl/bip/starostwo-powiatowe/dokumenty/strategia-rozwoju-po-wiatu-sanockiego-65/
 • https://uszwejka.bieszczady24.pl/
 • http://zabytki-podkarpacie.pl/
 • http://www.bieszczady.podkarpackie.pl/
 • http://www.karpacki.pl/aktualnosci/art,695,karpacki-festiwal-wedrowca.html
 • https://www.nid.pl/pl/informacje_ogolne/zabytki_w_polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia--zabytkow-nieruchomych/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b972284d-aaca-444b-84f3-714e6ce5802d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.