PL EN


2016 | 42 | 2 (160) | 84-94
Article title

„MY I ONI” – DOŚWIADCZENIA POLAKÓW W HOTELARSTWIE W WIELKIEJ BRYTANII

Authors
Content
Title variants
EN
“US AND THEM” – THE EXPERIENCES OF POLES IN THE UK HOSPITALITY SECTOR
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pomimo licznych badań prowadzonych w ciągu ostatnich lat na temat doświadczeń Polaków pracujących w nisko płatnych sektorach w Wielkiej Brytanii, to, jak migranci sami oceniają swoje doświadczenia, jest wciąż słabo poznane. Głównym celem tego artykułu jest zbadanie, jak poakcesyjni emigranci, często wysoko wykwalifikowani absolwenci, oceniają to, co ich zdaniem wnieśli do organizacji, w których pracowali. Przedstawione badania są oparte na małej liczbie pogłębionych wywiadów oraz analizie forów internetowych (netnografii). Wyniki badań pozwalają na stworzenie obrazu Polaków pracujących w jednym z najbardziej popularnych sektorów, jakim jest hotelarstwo. Wysoka etyka pracy i ich postawa są przedstawione w kontraście do cech lokalnych pracowników i pracowników innych nacji. Wyniki pokazują, że pracodawcy są świadomi niekonsekwencji w wysiłkach pracowników i wydaje się, że oni sami przyczyniają się do segmentacji środowiska pracy.
EN
Despite a growing body of literature focusing on the experiences of Polish migrants working in low-paid sectors in the UK, little is known about how Poles themselves reflect on those working experiences. This article aims to contribute to recent debates of workplace experiences of highly-qualified migrants by looking at a sector historically associated with foreign labour – service work. Reporting on qualitative findings obtained from an ethnographic study, this paper aims to portray how Polish migrants employed in the UK hospitality sector self-assess their working experiences and how they reflect on theirown contribution to the sector. The general notion of hard work and a ‘superior’ position frequently brought up by the respondents often contrast with the perceptions of local staff or other foreign-born migrants. The findings demonstrate that management is aware of the inconsistency in effort and perhaps even contributes to the divisions among workers.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b9c25d8e-1072-4055-8e00-c239c172d131
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.