Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 122 | 139-165

Article title

Małe Seminarium Księży Misjonarzy w Wilnie w okresie międzywojennym

Content

Title variants

EN
Small Seminary of Vincentian Fathers in Vilnius in the interwar Period

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje dzieje Małego Seminarium prowadzonego przez Księży Misjonarzy we Wilnie w okresie międzywojennym. Ta instytucja swymi początkami sięga czasów św. Wincentego a Paulo żyjącego w XVII w. W Polsce pierwsze Małe Seminaria prowadzone przez misjonarzy pojawiły się dopiero w czasie zaborów na początku XIX wieku w prowincji litewskiej misjonarzy. W prowincji krakowskiej misjonarzy takie Małe Seminarium utworzono w 1878 r. W latach 20tych XX w. o miejsce w Małym Seminarium ubiegało się bardzo dużo kandydatów, dlatego misjonarze podjęli decyzję, aby od roku szkolnego 1924/25 uruchomić w Wilnie drugie tego typu seminarium. Miało ono jednocześnie rozładować tłok w krakowskim zakładzie misjonarskim oraz ułatwić dostęp do nauki uczniom z terenów wschodniej Polski. Małe Seminarium Księży Misjonarzy było prywatnym zakładem naukowym, w którym kształciła się młodzież, pragnąca w większości poświecić się stanowi duchownemu. Zakład ten obejmował cztery niższe klasy szkoły średniej, według programu nauk gimnazjów państwowych typu klasycznego. Uczniowie odbywając edukację w tym zakładzie naukowym pod wpływem przełożonych rozeznawali swoje powołanie i zdatność do poświęcenia się pracy w Zgromadzeniu poprzez podejmowanie w przyszłości misji i pracy formacyjnej w diecezjalnych seminariach duchownych. Inni poprzez naukę w męskim gimnazjum zgromadzenia korzystali z wszechstronnego rozwoju jaki gwarantowała szkoła, aby w ten sposób przygotować się do życia w społeczeństwie lub podjąć wyższe studia na uczelniach, obierając różne kierunki w procesie zdobywania wiedzy.
EN
The article presents the history of the Small Seminary of Vincentian Fathers in Vilnius in the interwar period. The institution has its roots in the 17th century, in the times of St. Vincent de Paul. The first Small Seminaries administered by Missionaries appeared in Poland only in the times of partitions, at the beginning of the 19th century in the Province of Lithuania. In the Province of Cracow a Small Seminary was created in 1878. In the 1920s a great number of candidates applied to the Cracow Seminary, that being the reason why the Vincentian Fathers decided to create a second institution of this type in Vilnius, in the school year 1924/25. Its dual aim was to reduce the number of applicants in the Cracow institution as well as to facilitate the access to the seminary for students from Easter Poland. The Small Seminary of Vincentian Fathers was a private educational institution for young people who wanted to dedicate themselves to priesthood. The institution com-prised four lower grades of secondary school according to the programme of state gymnasiums of classical type. With the help of their superiors, Seminary students had a possibility to recognize their calling and qualifications for future work in the Con-gregation on missions or in formative work in diocesan seminaries. Others – through learning in male gymnasium of the Congregation – could benefit from the compre-hensive development guaranteed by the school as a way of preparation for social life or undertaking university studies of various branches.

Contributors

References

  • Dziennik Urzędowy MWRiOP” 1917 nr 2 poz. B. 3; „Dziennik Urzędowy MWRiOP” 1918 nr 6 poz. B. 6; „Dziennik Urzędowy MWRiOP” 1920 nr 2 poz. 15; „Dziennik Urzędowy MWRiOP” 1926 nr 2 poz. 8.
  • Księga Pamiątkowa Trzechsetlecia Zgromadzenia Księży Misjonarzy (1625 – 17 IV 1925). Kraków 1925, s. 211.
  • Śliwiński P.: Ustawodawstwo szkolne i organizacja polskich władz szkolnych oraz szkolnictwo wszystkich stopni w pierwszym dziesięcioleciu istnienia Odrodzonego Państwa Polskiego. Łódź 1928 r., s. 105.
  • Umiński W., Małe Seminaria prowadzone przez Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w latach 1918-1939, „FIDES – Biuletyn Bibliotek Kościelnych”
  • 1-2/2001, s. 96.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b9df36b2-71e6-4339-a194-ac2b141afe49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.