PL EN


2013 | 155 | 28-44
Article title

Atrakcyjność inwestycyjna instrumentów finansowych rynku nieruchomości w warunkach kryzysu

Content
Title variants
EN
Investment Attractiveness of Financial Instruments in the Real Estate Market in the Context of the Crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The availability and attractiveness of financial instruments in the real estate market as the object of capital allocation conditions the activation of the real estate market. Capital needs reported by real estate companies are largely accommodated within the banking system. However, it has been observed that in the face of access barrier to capital a growing role is played by negotiable instruments, the issuance of which allows to raise capital directly from the financial market. In this paper, the authors have attempted to assess the availability and attractiveness of financial instruments in the Polish real estate market in the context of a rapidly growing market for Catalyst debt instruments.
Year
Volume
155
Pages
28-44
Physical description
Contributors
References
 • Krupa D.: Fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości. W: Inwestowanie na rynku nieruchomości. Red. E. Siemińska. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011.
 • Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomość w gospodarce rynkowej. WN PWN, Warszawa 2006.
 • Leszczuk A.: Fundusze nieruchomości. W: Inwestycje finansowe. Red. K. Gabrylczyk, U. Ziarko-Siwek. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Mazurczak A.: Znaczenie funduszy nieruchomości typu Real Estate Investment Trust (REITs) w rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Michalak A.: Finansowanie inwestycji rzeczowych w teorii i praktyce. WN PWN, Warszawa 2007.
 • Rynek finansowy. Red. I. Pyka. Wydawnictwo AE, Katowice 2010.
 • Jajuga K.: Instrumenty pochodne a indeks cen nieruchomości. "Finansowanie Nieruchomości" 2007, nr 4.
 • Jak deweloperzy omijają banki. Raport: Emisja obligacji - sposób na finansowanie nowych projektów branży deweloperskiej. CEE Property Group, Warszawa, luty 2011.
 • Mazurek J.: Obligacje korporacyjne na Catalyst. Giełda Papierów Wartościowych SA, Warszawa 2011.
 • Perspektywa rynku obligacji korporacyjnych 2013. Obligacje korporacyjne - pozyskiwanie i lokata kapitału w sytuacji spowolnienia gospodarczego. Raport. Corporate- Bonds.pl.
 • Poślad M., Thiel S., Zwoliński T.: Akcje i obligacje korporacyjne - oferta publiczna i rynek regulowany. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Warszawa 2006.
 • Raport Catalyst - podsumowanie rozwoju. Grant Thornton. Pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, grudzień 2012.
 • Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. Dz.U. nr 146, poz. 1546.
 • Agencja Ratingowa EuroRating: www.eurorating.com.
 • Onet Giełda: www.onet.gielda.pl/wigdeweloperzy.
 • Catalyst Rynek Obligacji GPW: www.gpwcatalyst.pl.
 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie: www.gpw.pl.
 • Witryna Stockwatch: www.stockwatch.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b9f40d2a-0495-47e6-af34-953ee3007735
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.