PL EN


Journal
2020 | vol. 24, nr 1 | 71-81
Article title

The analysis of the structure of university positions in Poland using classification methods

Content
Title variants
PL
Zastosowanie metod klasyfikacji i segmentacji w analizie danych jakościowych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Categorical data analysis is a statistical method that can be successfully applied in different scientific areas, such as: social, medical, psychological and political sciences. Classification and segmentation are statistical methods that usually have been used for large quantitative datasets to identify segments in the data, however if applied for categorical data for contingency tables, one may arrive at impressive results as well. This paper presents the use of classification and segmentation methods for categorical data in a contingency table based on real data from Central Statistics on the number of university positions in Polish voivodeships. The authors compare the results of different approaches and provide graphical results using advanced visualization tools, perceptual map (biplot) and dendrogram. Comparative analysis provides information on corresponding categories of academic positions in different voivodeships. All calculations are conducted in R.
PL
Analiza danych jakościowych należy do grupy metod statystycznych, która może być z powodzeniem wykorzystywana w wielu obszarach naukowych, takich jak: nauki społeczne, medyczne, psychologiczne oraz polityczne. Metody klasyfikacji i segmentacji są technikami statystycznymi, które wykorzystuje się zazwyczaj do analizy dużych zbiorów danych o charakterze ilościowym w celu identyfikacji segmentów w danych. Zastosowanie tych metod w analizie danych jakościowych może także przynieść zaskakujące wyniki. W niniejszym artykule zaprezentowano metody klasyfikacji i segmentacji do analizy danych jakościowych w analizie tablic kontyngencji. Porównano wyniki i rezultaty różnych podejść, a także zaprezentowano graficznie wyniki analizy. Wszystkie obliczenia przeprowadzono w programie R na danych rzeczywistych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego.
Journal
Year
Pages
71-81
Physical description
References
 • Bąk I., 2010, Zastosowanie analizy korespondencji w badaniu aktywności turystycznej emerytów i rencistów, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XI(2), 1-11.
 • Benzécri J. P., 1992, Correspondence Analysis Handbook, Marcel Dekker, New York.
 • Brzezińska J., 2011, Analiza korespondencji, [in:] E. Gatnar, M. Walesiak (ed.), Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R, PWN, Warszawa, 52-80.
 • Clausen S. E., 1998, Applied Correspondence Analysis. An Introduction, Sage: University Paper, Thousand Oaks, London, New Delhi.
 • Greenacre M., 1984, Theory and Applications of Correspondence Analysis, Academic Press, London.
 • Greenacre M., 1993, Correspondence Analysis in Practice, Academic Press, London.
 • Greenacre M., Blasius J., 1994, Correspondence Analysis in Social Science, Recent Developments and Applications, Academic Press, San Diego.
 • Stanimir A., 2005, Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Murtagh F., 2005, Correspondence analysis and data coding with Java and R, Computer Science and Data Analysis Series, Chapman & Hall, CRC.
 • van der Heijden, P.G.M. de Leeuw, J., 1985, Correspondence analysis used complementary to loglinear analysis, Psychometrika, 50, 429-447.
 • www.stat.gov.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ba327fc3-2e8e-4c38-b1ad-58bb4340e0bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.