Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2(95) | 9-16

Article title

DOMNIEMANIE W POLSKIM PRAWIE UPADŁOŚCIOWYM

Authors

Content

Title variants

EN
PRESUMPTION IN POLISH BANKRUPTCY LAW

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Presumption is the inference from the fact adopted as proven of an unproven fact. There are a number of presumptions in Polish bankruptcy law, including those relating to insolvency, property or the main center of the basic activity. Institution of presumption fulfills an important role in bankruptcy law, allows to speed up the proceedings and satisfy the creditor to a higher degree than if the institution did not apply.

Keywords

Year

Issue

Pages

9-16

Physical description

Dates

published
2019-03-06

Contributors

 • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

References

 • 1. Adamus R., Prawo upadłościowe, Warszawa 2016.
 • 2. Gniewek E., Prawo rzeczowe, Warszawa 2002.
 • 3. Grzybowski S., Wypowiedź normatywna oraz jej struktura formalna, Kraków 1961.
 • 4. Gurgul S., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2018.
 • 5. Gurgul S., Upadłość a majątkowe stosunki małżonków, Monitor Prawniczy 6/2005
 • 6. Gwiazdomorski J., Dwa „domniemania”, (w:) Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Kazimierza Przybyłowskiego, Osuchowski W., Sośniak M., Walaszek B. (red.), Kraków – Warszawa 1964.
 • 7. Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2017.
 • 8. Radwański Z. / Zieliński M. (w:) System prawa prywatnego. Tom 1. Prawo cywilne – część ogólna, Safian M. (red.), Warszawa 2007.
 • 9. Świeboda Z., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2006.
 • 10. Uliasz M., Nowe Prawo upadłościowe i naprawcze – wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego, Monitor Prawniczy 11/2003
 • 11. Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1998.
 • 12. Zedler F. (w:) Prawo upadłościowe i naprawcze, Jakubecki A., Zedler F., Warszawa 2010.
 • 13. Zieliński M., Poznanie sądowe a poznanie naukowe, Poznań 1979.
 • 14. Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2018.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ba3eac36-5e9c-4c5c-a5c9-e87367a56a90
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.