PL EN


2015 | 3 (782) | 26-33
Article title

Cechy decydujące o wartości rynkowej wiedzy chronionej

Title variants
EN
Features Deciding on Market Value of Protected Knowledge
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu z kategorii przeglądu literatury, który poparto wynikami własnych badań, była identyfikacja cech decydujących o wartości rynkowej wiedzy chronionej. Cechy te każde przedsiębiorstwo stara się brać pod uwagę, aby prowadzić skuteczną działalność gospodarczą i móc utrzymać swoją pozycję na rynku. W tych działaniach chodzi nie tylko o kreowanie i wdrażanie wiedzy, ale również o jej upowszechnienie. Wiele problemów związanych z wartością rynkową wiedzy chronionej, nie zostało jeszcze rozstrzygniętych. W opracowaniu zaprezentowano niektóre możliwości
EN
The aim of the article from the category of literature review, based on my own research, was to identify features deciding on market value of protected knowledge. Every enterprise tries to take these features into consideration to carry out effective business activity and maintain a strong position in the market. The activity involves not only creating and implementing knowledge, but also disseminating it. Many problems connected with market value of protected knowledge have not been solved yet. The study suggests some solutions
Contributors
  • dr Andrzej Masiarek, Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ba42838c-86ab-4fc8-bc32-7eb206254b6b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.