PL EN


2017 (R. XVI) | 3(65) | 157-175
Article title

Budżet partycypacyjny jako potencjał edukacji obywatelskiej dorosłych. Przykład Warszawy

Content
Title variants
EN
Participatory budget as a potential of citizenship education for the adults. Case of Warsaw, Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest refleksją nad możliwym potencjałem budżetu partycypacyjnego w edukacji obywatelskiej osób dorosłych. Warszawski budżet partycypacyjny analizowany jest tu jako przykład próby realizacji celów edukacyjnych. Szczegółowo omówione są kolejne etapy jego realizacji, z uwzględnieniem tego, w jaki sposób rozwijają kompetencje obywatelskie osób dorosłych. Z analizy oficjalnych dokumentów i ewaluacji działań wynika, że potencjał edukacyjny warszawskiego budżetu partycypacyjnego nie jest w pełni wykorzystany. Artykuł kończą rekomendacje dotyczące sposobów udoskonalania istniejącego rozwiązania, by lepiej rozwijać kompetencje obywatelskie dorosłych.
EN
The article reflects on educational potential of participatory budgeting in adults civic education. Warsaw’s participatory budgeting in analyzed in this article as an example of attempt to achieve educational goals on municipality level. Each stage of participatory budgeting implementation is discussed in details emphasizing how adults’ civic competences are develop. Taking into consideration analysis of official documents as well as evaluation report it seems that educational potential of Warsaw’s participatory budgeting is not fully developed and used. Therefore, in the end of the article recommendations about improvement of existing solutions can be found.
Issue
Pages
157-175
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Baiocchi G., Ganuza E. (2014), Participatory budgeting as if emancipation mattered, „Politics & Society”, 42.1.
 • Bluj A., Stokłuska E. (2015), Budżet partycypacyjny (obywatelski) krok po kroku. Poradnik dla praktyków, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa.
 • Białas D. (2007), Rozumienie obywatelskości w ideologicznych projektach wspólnot. Edukacja obywatelska a problem formuły komunikowania, [w:] Edukacja obywatelska w społeczeństwie wielokulturowym, Szerląg A. (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Boryczko M. (2014), Od analizy potoczności do organizowania działania kolektywnego – o teoretycznych założeniach krytycznej animacji społecznej, [w:] Aktywna biografia w przestrzeni społecznej, Boryczko M. i n. (red.), Wydawnictwo Eko-Inicjatywa, Kwidzyn.
 • Centrum Komunikacji Społecznej (2014), Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2015, Centrum Komunikacji Społecznej, Warszawa.
 • Centrum Komunikacji Społecznej (2015), Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2016, Centrum Komunikacji Społecznej, Warszawa.
 • Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” (2014), Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa.
 • Fundacja Panoptykon (2015), Wychowanie do życia w cyfrowym świecie, Fundacja Panoptykon, Warszawa.
 • Hoskins B. i in. (2006), Measuring Active Citizenship in Europe, European Commission Institute for the Protection and Seurity of the Citizens, Ispra.
 • Jarvis P. (2011), Learning form everyday life, [w:] The Routledge International Handbook of Lifelong Learning, Jarvis P. (red), Routledge, London–New York.
 • Jurgiel-Aleksander A. (2013), Nauczyciele dorosłych w społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Kłębowski W. (2013), Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 • Kłębowski W. (2014), Budżet partycypacyjny. Ewaluacja, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 • Koch A., Potkański T. (red.) (2015), Gra o budżet. Narzędzie zwiększające partycypację w zarządzaniu miastem, Centrum Rozwiązań Systemowych, Wrocław.
 • Kolb D.A (1984), Experiential learning: Experience as the source of learning and development, Prentice-Hall, Englewood, Cliffs.
 • Kuliberda A. (2011), Czy działalność strażnicza jest nieformalnym forum kształcenia obywatelskiego?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Kurantowicz E. (2007), O uczących się społecznościach. Wybrane praktyki edukacyjne ludzi dorosłych, Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP, Wrocław.
 • Lave J., Wenger E. (1991), Situated learning. Legitimate peripheral participation, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Leszczyńska M., Pogoda I., Szostakowska I. (2016a), Ewaluacja procesu budżetu partycypacyjnego w Warszawie na rok 2017. Raport cząstkowy I. Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa.
 • Leszczyńska M., Pogoda I., Szostakowska I. (2016), Ewaluacja procesu budżetu partycypacyjnego w Warszawie na rok 2017. Raport końcowy. Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa.
 • Malewski M. (2006), W poszukiwaniu teorii uczenia się ludzi dorosłych, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, 2(34).
 • Medel-Añonuevo C., Mitchell G. (red.) (2003), Citizenship, Democracy and Lifelong Learning,UNESCO Institute for Education, Hamburg.
 • Pape M., Lerner J. (2016), Budgeting for Equity: How Can Participatory Budgeting Advance Equity in the United States?, „Journal of Public Deliberation”, Vol. 12, Iss. 2, Special Issue: Equality, Equity, and Deliberation.
 • Prezydent m.st. Warszawy (2015), Zarządzenia nr 1299/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 września 2015 r., Warszawa.
 • Prezydent m.st. Warszawy (2016), Załącznik do zarządzenia Nr 1500/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5.10.2016 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W M.ST. WARSZAWIE NA ROK 2018, Warszawa.
 • Raabe S., Womela P. (2008), Słowo wstępne, [w:] Edukacja obywatelska w Niemczech i Polsce.
 • Raport z Badań, Siellawa-Kobowska K. (red.), Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Warszawa.
 • SACADA (2015), Ewaluacja budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy na rok 2016, SCADA, Kraków.
 • Solarczyk-Ambrozik E., Przyszczypkowski K. (red.) (2003), Changing Citizenship, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Sułek A. (2011), Doświadczenie, działania dla społeczności i kompetencje obywatelskie, [w:] Diagnoza społeczna 2011, Czapliński J., Panek T. (red.), Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Szumańska M. (2014), Perypetie informacji w Internecie. Przewodnik, Fundacja Panoptykon: Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ba523df7-c701-4e16-9096-3a30f9ec74e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.