PL EN


2006 | 2 | 27-40
Article title

Innowacja jako narzędzie przedsiębiorczości małej firmy na przykładzie usług motoryzacyjnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article present the subject of innovation as an instrument of entrepreneurship in small company from automotive service business. An innovation is defined as a change that creates new value for the enterprise and customers. In small automotive companies, innovations of end product, technology, ecology and management, are included. The product innovation is connected to the technological changes, because garage service needs to buy new equipment to increase range of its service. The ecological innovation leads to better protection of the environment. The innovation in management, in all the company or its part, is the most important. It applies to planning, organization, management, control and communication. The research shows that innovations are accepted in service garage broadly. It is result of a change in entrepreneur’s attitude to innovation, and of his better knowledge. The car mechanic must constantly update his knowledge or he would not be able to repair modern car. The innovation is his strong instrument of entrepreneurship and important component of the power of his competition, because he can not repair contemporary car. The innovation are his strong instrument of entrepreneurship and important component of competition.
Contributors
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Katedra Systemów Transportowych, Polska
References
 • Chłopek Z., Ochrona środowiska naturalnego, WKiŁ, Warszawa 2002.
 • Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość, Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • Gołąbek T., Próba bilansu - rozmowa z Alfredem Franke, analitykiem rynku motoryzacyjnego, „Świat Motoryzacji”, 4/2005, s. 14.
 • Kelar Ł., Lakiernicza rewolucja, „Świat Motoryzacji”, 9/2004, s. 36.
 • Kelar Ł., W lakiernictwie czas ciągłych zmian, „Świat Motoryzacji”, 3/2005, s. 34.
 • Konieczny M., 100 pytań o GVO, PIM Consulting, Warszawa 2004.
 • Majchrzak M., Od kabiny do kabiny, „Świat Motoryzacji”, 3/2005, s. 36.
 • Majchrzak M., Postępowo w lakiernictwie, „Świat Motoryzacji”, 12/2003, s. 28 i 29.
 • Majchrzak M., Renowacja lakierów samochodowych, „Świat Motoryzacji”, 4/2005, s. 36.
 • Majchrzak M., W zgodzie z ekologią, „Świat Motoryzacji”, 6/2004, s. 46-48.
 • Marciniak S., (red.), Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 • Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Sklorz A. R., Nadchodzi nowa era, „Świat Motoryzacji”, 9/2004, s. 38 i 39.
 • Sklorz A. R., Scenariusze wydarzeń, „Świat Motoryzacji”, 6/2004, s. 40 i 41.
 • Stawasz E., Innowacje a mała firma, UŁ, Łódź 1999.
 • Strategie innowacji, konferencja zorganizowana przez Katedrę Teorii i Zarządzania SGH, 4.11.2003 r., http://akson.sgh.waw.pl/innowacje/badanie_wyniki.htm, 11.05.2005 r.
 • Szreter P., Praktyki serwisowe polskiej branży flotowej, „Flota Autobiznes”, 4/2004, s. 23 i 24.
 • Włodarczyk M., Janczewski J., Wykorzystanie możliwości recyklingu jako działanie przedsiębiorcze w usługach motoryzacyjnych, „Przegląd Organizacji”, 1/2005, s. 23 i 24.
 • Żołnierski A., Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw, Warszawa 2005, www.parp.gov.pl/pe_badania.php, 7.09.2005 r.
 • Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, Warszawa 2005, www.parp.gov.pl/pe_badania.php, 7.09.2005 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ba5b7f16-aced-4a60-b6be-f40a6e6790d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.