Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 22 | 1 | 87-102

Article title

Geneza i motywacje powołań kapłańskich na terenie obecnej diecezji ełckiej w latach 1945-1998

Authors

Content

Title variants

EN
Genesis and Motivations of Priestly Vocations in the Area of the Current Diocese of Ełk in 1945-1998

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
For the development of priestly vocations significant impact have well organized and dynamically conducted pastoral activities. It was found in the research that almost half of the priests were interested in priesthood already in the years of primary school. The significant influence then had talks of young people with priests. The recognition of the calling was made through the participation of young people in religious groups, especially in the Oaza movement. Altar boys, as well as Holy Mass and adoration services have a beneficial effect on the roots and development of priestly vocations. In choosing a vocation, religious motives were predominant. The quality of moral life of the society and the personal authority of the priest are also important.

Journal

Year

Volume

22

Issue

1

Pages

87-102

Physical description

Dates

published
2020-03-30

References

 • Baniak J., Dynamika powołań kapłańskich i zakonnych w Kościele rzymskokatolickim w Polsce 1900-1994, Kraków 1997.
 • Carrier H., La vocation: dynamisme psycho-sociologiques, Rome 1966.
 • Dingemans L., Przyczynek do socjologii powołań, w: Socjologia religii: wprowadzenie, red. F. Houtart, Kraków 1962.
 • Goddijn W., Rola kapłana w Kościele i społeczeństwie, w: Ludzie – Wiara – Kościół: analizy socjologiczne, red. B. Cywiński, Warszawa 1966.
 • Guzewicz W., Z dziejów diecezji ełckiej 1992-2007, „Studia Ełckie” 10(2008), s. 163-191.
 • Jan Paweł II, Orędzie na XXXVII Światowy Dzień Modlitw o Powołania, Watykan 2000.
 • Jonaczyk Z., Powołania kapłańskie a środowisko społeczne: studium socjologiczne na przykładzie Archidiecezji Poznańskiej, Poznań 1999.
 • Kunka S., „Teologia wybrania”: kilka myśli na temat wybrania człowieka przez Boga, „Teologia w Polsce” 5(2011).
 • Lipiec D., Duszpasterstwo parafialne wobec współczesnych wyzwań, „Ateneum Kapłańskie” 2015, z. 2.
 • Margiewicz S., Synod diecezjalny odnową Kościoła partykularnego na przykładzie I Synodu Diecezji Ełckiej, „Kościół i Prawo” 2017, nr 2.
 • Niparko R., Duszpasterstwo, w: Encyklopedia Katolicka, red. R. Łukaszyk i in., Lublin 1985, t. 4, kol. 395-396.
 • Piwowarski W., Praktyki religijne w diecezji warmińskiej: studium socjograficzne, Warszawa 1969.
 • Piwowarski W., Socjologia a teologia pastoralna, „Życie i Myśl” 10(1973).
 • Półtorak K., Recepcja wskazań Soboru w życiu i działaniu Kościoła w Polsce: niektóre wyzwania 40 lat po Soborze Watykańskim II (1965-2005), cz. 1, Szczecin 2006.
 • Przybecki A., Duszpasterstwo w Polsce: poszukiwanie nowych form obecności, Poznań 2001.
 • Rychlicki C., Ludzka formacja kandydatów do kapłaństwa w świetle „Pastores dabo vobis”, „Studia Płockie” 24(1996).
 • Zdaniewicz W., Zembrzuski T., Kościół i religijność Polaków 1945-1999, Warszawa 2000.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ba617896-07b8-441e-be5a-b8f80c7e044c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.