PL EN


2015 | 4 (783) | 80-89
Article title

Electronic Bidding In Public Works Contracts

Authors
Title variants
EN
Licytacja elektroniczna w praktyce zamówień publicznych na roboty budowlane
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The goal of the article was to analyse the situation in the public procurement market in regard to the use of electronic bidding and to highlight the benefits and risks that may arise from the use of this type of procurement for contracting construction works. The article presents the electronic bidding procedure as well as the author's results from the statistical analysis of 570 contract award notices published in the Public Procurement Bulletin. For the research, the author chose the period from 2008 to October 2014. The research involved the number of procedures for works, kind of works, number of bids, duration of the procedure and differences between bids and the estimated value of the contract. The benefits and risks from the use of this type of procurement for commissioning works is also shown. The results can be used to popularise this type of procurement not only among contracting authorities but also investors not subject to the rigours of the Public Procurement Act.
EN
Celem artykułu była analiza sytuacji na rynku zamówień publicznych w zakresie stosowania trybu licytacji elektronicznej oraz wskazanie korzyści i zagrożeń jakie mogą wynikać ze stosowania tego trybu do zlecania robót budowlanych. W artykule przedstawiono procedurę postępowania licytacji elektronicznej oraz przedstawiono wyniki badań Autorki, która przeprowadziła analizę statystyczną 570 ogłoszeń o udzieleniu zamówienia zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Do badań Autorka wybrała okres od 2008 do października 2014 r. Przedmiotem badań była m.in.: liczba postępowań o roboty budowlane, rodzaj robót budowlanych, liczba składanych ofert, czas trwania postępowania oraz różnice pomiędzy ofertami a wartością szacunkową zamówienia. Wskazano również korzyści jak i zagrożenia wynikające ze stosowania tego trybu w zlecaniu robót budowlanych. Wyniki badań mogą posłużyć w rozpowszechnieniu tego trybu nie tylko wśród zamawiających publicznych ale również inwestorów niepodlegających rygorom Prawa zamówień publicznych.
Contributors
author
  • PhD Eng, Cracow University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institute of Buliding and Transport Management
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ba7d818b-a1c5-4fa7-bf29-377c3663b87f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.