PL EN


2016 | 1-2 | 13-30
Article title

Pierwsza wizyta polskiej delegacji partyjno-rządowej w Chińskiej Republice Ludowej w 1954 r. w świetle artykułów „Trybuny Ludu”

Content
Title variants
EN
The First Visit of the Polish Party–Government Delegation to the People's Republic of China in 1954 as Reported by the “Trybuna Ludu”
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Foreign visits by state delegations constitute a regular component of international relations. The case of Poland in the Stalinist era was no different in this respect, even though the foreign visits were usually limited to the democracies of their fellow comrades. Among such numerous visits made by the Polish officials of the time, one is of special interest to us. This was a party-governmental visit to the People’s Republic of China and the Mongolian People’s Republic, held from 24 September until 13 October 1954. The pretext for the “friendly visit” were the celebrations of the fifth anniversary of the rise of the People’s Republic of China, held on 1 October 1954. The invitation was issued by the Central Government of the People’s Republic of China, and addressed exclusively to representatives of the Communist states and parties. The four–member Polish delegation was headed by the Secretary General of the Central Committee of the Polish United Workers’ Party (henceforth as PUWP) Bolesław Bierut and it also included a Member of the Political Office (Politburo) of the Central Committee of PUWP, deputy prime minister Jakub Berman, deputy prime minister Stefan Jędrychowski and the vice-president of the Council of the State Stefan Ignar. It was the first visit by top-ranking Polish Communist officials in China, which would not have been possible without the prior reshuffle in the Soviet Union’s political regime after the death of Joseph Stalin. This article presents the course of events of the above–mentioned, exotic visit as reported by the press articles in “Trybuna Ludu” [People’s Tribune] – the major press title of the Central Committee of PUWP. Our analysis of these press reports, sent with a two-day delay via a correspondent of the Polish Press Agency, shows which facts relating to the event were highlighted by the journalists.
Year
Issue
1-2
Pages
13-30
Physical description
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
References
 • Archiwum Akt Nowych, Archiwum Bolesława Bieruta, Stosunki polsko-chińskie [1954], 254/IV–25.
 • Burdelski Marceli, 60 years of diplomatic relations between Poland and the People’s Republic of China – historical review, „Polish Political Science” 2011, nr 40, s. 211–237.
 • Cyrzyk Leszek, Polsko-chińskie kontakty w ciągu dziejów, „Przegląd Orientalistyczny” 1989, t. 37, nr 1/2, s. 3–13.
 • Dziak Waldemar Janusz, Stosunki polsko-chińskie w materiałach archiwalnych polskiego MSZ w latach 1950–1960. Próba zarysu problematyki, „Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2003, t. 2, nr 1, s. 99–109.
 • Garlicki Andrzej, Bolesław Bierut, Wydawnictwa Szkolne i pedagogiczne, Warszawa 1994.
 • Kałuski Marian, Polacy w Chinach, PAX, Warszawa 2001.
 • Kozłowski Czesław, Namiestnik Stalina, BGW, Warszawa 1993.
 • Kreissler Francoise, Tian’Anmen (plac), w: Thierry Sanjuan (red.), Leksykon wiedzy o Chinach współczesnych, przeł. Irena Kałużyńska, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2009, s. 278–279.
 • Mołdawa Tadeusz, Ludzie władzy 1944–1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.
 • Paczkowski Andrzej, Trzy twarze Józefa Światły. Przyczynek do historii komunizmu w Polsce, Prószyński Media, Warszawa 2009.
 • Roszkowski Wojciech, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, wyd. 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Rowiński Jan, Wahadło: czyli stosunki polityczne PRL – ChRL, w: Bogdan Góralczyk (red.), Polska – Chiny. Wczoraj, dziś, jutro, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 11–64.
 • Shen Zhihua, Rola Chin w rozwiązywaniu kryzysu październikowego 1956 r. Analiza postawy Chin wobec wydarzeń w Polsce i na Węgrzech, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2005, t. 5, z. 4, s. 33–102.
 • Skobelski Robert, Gomułka wobec rozbieżności sowiecko-chińskich w latach 1956–1970, „Zeszyty Historyczne” 2008, nr 164, s. 75–120.
 • Sobór-Świderska Anna, Jakub Berman. Biografia komunisty, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2009.
 • Tebinka Jacek, Polska i Chińska Republika Ludowa w epoce popaździernikowej (1956–1960), „Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2010, t. 8, nr 1/2, s. 53–62.
 • Terrill Ross, Mao: biografia, przeł. Jan Maciej Głogoczewski, Iskry, Warszawa 2001.
 • „Trybuna Ludu” 1954, nr 267; nr 271–278, nr 280; nr 282–283; nr 288.
 • Wojnowski Jan (red.), Wielka Encyklopedia PWN, t. VI, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Wojnowski Jan (red.), Wielka Encyklopedia PWN, t. XXVI, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • http://echiny.pl/kultura/jezioro–zachodnie/ [20.01.2016].
 • http://en.lingyinsi.org/history/ [20.01.2016].
 • http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=K&katalogId=1&subpageKatalogId=1&pageNo=1&nameId=3022&osobaId=25420& [22.02.2015].
 • http://www.orientalarchitecture.com/china/hangzhou/yuefei.php [20.01.2016].
 • http://www.tiwy.com/pais/china/2008/nanjing/yuhuatai–martyrs–park/eng.phtml [20.01.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ba8062db-d9e2-4e27-ac5a-d2b23e731daf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.