PL EN


2013 | 155 | 483-494,
Article title

Koopetycja w procesie inwestycyjnym na przykładzie projektu budowy elektrowni jądrowej w Polsce

Content
Title variants
EN
opetition in Investment Process from the Viewpoint of the First Polish Nuclear Power Plant Project
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Investment processes realized by energy companies are usually very complex and require the involvement of various partners and organizations. Within this particular context, the relations between these partners seem to be worth analyzing focusing on simultaneous cooperation and competition which is called coopetition. The authors identify and analyze coopetitive relations from the viewpoint of the first polish nuclear power plant project.
Year
Volume
155
Pages
483-494,
Physical description
Contributors
References
 • Bengtsson M., Kock S.: Cooperation and competition in relationships between competitors in business networks. "The Journal of Business & Industrial Marketing" 1999, No. 14(3).
 • Brandenburger A.M., Nalebuff B.J.: Co-opetition. Doubleday Currency, New York 1996.
 • Czakon W.: Problemy modelowania dynamiki strategii coopetition. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach nowej gospodarki. Red. K. Lisiecka, A. Czech. "Studia Ekonomiczne", Zeszyty Naukowe nr 47, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 • Czakon W., Mucha-Kuś K., Sołtysik M.: Relacje koopetycji w tworzeniu efektywności rynku. "Studia i prace kolegium zarządzania i finansów". Zeszyt Naukowy nr 116, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012.
 • Dagnino G.B., Padula G.: Coopetition Strategy: A New Kind of Interfirm Dynamics for Value Creation. Paper presented at the Second EURAM Annual Conference, Stockholm 2002, May 9-11.
 • Dagnino G.B., Le Roy F., Yami S., Czakon W.: Strategie koopetycji - nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej. "Przegląd Organizacji" 2008, nr 6.
 • Hakanson H., Snehota I.: No Business is an Island: the Network Concept of Business Strategy. "Scandinavian Journal of Management" 2006, No. 5.
 • Korzeniewski W.: Przygotowanie inwestycji budowlanych. Stadium przedprojektowe. Polcen, Warszawa 2004.
 • Luo Y.: Toward coopetition within a multinational enterprise: a perspective from foreign subsidiaries. "Journal of World Business" 2005, No. 40.
 • Macias J.: Konkurencyjność - strategiczny wymiar efektywności przedsiębiorstw. "Przegląd Organizacji" 2010, nr 5.
 • Mariani M.: Coopetition as an Emergent Strategy. "International Studies of Management & Organization", Summer 2007, No. 37(2).
 • Mucha-Kuś K.: Strategia koopetycji. Innowacyjne połączenie konkurencji i współdziałania? "Przegląd Organizacji" 2010, nr 2.
 • Mucha-Kuś K., Sołtysik M.: Tworzenie efektywnego rynku - koopetycja na rynku energii elektrycznej. XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna - Rynek Energii Elektrycznej "Energetyka w dobie integracji europejskiej i kryzysu finansowego". Zeszyt tematyczny nr I (VII). Kazimierz Dolny 2012.
 • Robert F., Marques P., Le Roy F.: Coopetition between SMEs: an empirical study of French professional football. "International Journal of Entrepreneurship and Small Business" 2009, No. 8(1).
 • Tidström A.: Causes of conflict in intercompetitor cooperation. "Journal of Business & Industrial Marketing" 2009, No. 7(24).
 • United Nations: Poradnik przygotowania ostatecznych wersji projektów inwestycyjnych w przemyśle. IWZZ, Warszawa 1986.
 • Werner W.A.: Procedury inwestowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
 • http://www.pgeej1.pl/projekt-ej-w-gk-pge.html, dostęp: 11.02.2013.
 • http://elektrownia-jadrowa.pl/wspolpraca-z-podmiotami-zaangazowanymi-w-projekt. html, dostęp: 6.02.2013.
 • http://elektrownia-jadrowa.pl/Decyzje-polityczne-.html, dostęp: 10.02.2013.
 • http://elektrownia-jadrowa.pl/podpisano-list-intencyjny-ws-budowy-elektrowni-jadrowej -wnp-pl.html, dostęp: 6.02.2013.
 • http://www.pgeej1.pl/cztery-spolki-podpisaly-list-intencyjny-dotyczacy-budowy-i-eksploatacji- pierwszej-polskiej-elektrowni-jadrowej.html, dostęp: 10.02.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ba983473-bc0c-46e5-a1d0-fb5a431d579c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.