PL EN


2019 | 1 (10) | 5-14
Article title

Strategie kreowania wizerunku humanisty w Księdze elegii podróżnych Jana Rybińskiego

Title variants
EN
Strategies for creating the image of a humanist in the “Hodoeporicorum liber unus” (“The Book of Traveling Elegies”) by Jan Rybiński
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
“The Book of Traveling Elegies” by Jan Rybiński is not just a description of the author's journey especially to foreign universities, in order to gain extensive humanistic knowledge, but, and this is probably the most interesting, is also a kind of „visiting card” for the Renaissance intellectual member of the respublica litterarum community. The article presents the methods that Rybiński used to present his person in a subtle and clear way to a new, but also demanding environment of intellectuals gathered in Toruń. The article presents both the pragmatic aspect of this self- -presentation, related to the work undertaken by the poet, as well as the purely artistic one, addressed directly to local Toruń humanists.
Year
Volume
Pages
5-14
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
References
 • Rybiński, J. (2005). Mowa o ważności i o pożytku języków w ogóle, a języka polskiego w szczególności. W: Mowy staropolskie. Wybór i oprac. B. Nadolski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Rybiński, J. (2015). Księga elegii podróżnych. Przekł. E. Buszewicz. Oprac. i wstęp E. Buszewicz, W. Ryczek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.
 • Bielak, J. (2000). Rola Gimnazjum Akademickiego w Gdańsku w kształtowaniu kultury i sztuki opartej o tradycję antyczną. W: T. Grzybkowska (red.), Mit Odysa w Gdańsku (s. 93–101). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Bieńkowski, T. (1976). Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej (1450–1750). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Borowski, A. (1992). Renesans. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Buszewicz, E., Ryczek, W. (2015). Wstęp. W: J. Rybiński. Księga elegii podróżnych (s. 5–58). Przekł. E. Buszewicz. Oprac. i wstęp E. Buszewicz, W. Ryczek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.
 • Curtius, E.R. (1997). Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Oprac. i przekł. A. Borowski. Kraków: TAiWPN Universitas.
 • Garin, E. (1969). Filozofia Odrodzenia we Włoszech. Przeł. K. Żaboklicki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Grzybkowska, T. (2000). Mit i antykizacja w sztuce gdańskiej. W: T. Grzybkowska (red.), Mit Odysa w Gdańsku (s. 39–49). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Kotarski, E. (1993). Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku. Gdańsk: Instytut Bałtycki.
 • Kristeller, P.O. (1985). Myśl moralna humanizmu renesansowego. W: P. Kristeller, Humanizm i filozofia. Cztery studia (s. 37–88). Przekł. M. Szymański. Warszawa: Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii.
 • Krzywy, R. (2001). Od hodoeporikonu do eposu peregrynackiego. Studium z historii form literackich. Warszawa: Wydział Polonistyczny Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Krzywy, R. (2012). Peregrynacja edukacyjna jako topos pochwalny w polskiej biografistyce renesansowej. Przyczynek do antropologii podróżowania. W: M. Saczyńska, E. Wółkiewicz (red.), Samotrzeć,w kompanii czy z orszakiem? Społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i w czasach nowożytnych (s. 261–282). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Krzywy, R. (2013). Wędrówki z Mnemozyne. Studia o topice dawnego podróżopisarstwa. Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie.
 • Milewska-Waźbińska, B. (2009). Przyjaźń humanistów – wzorce, postawy, ekspresja literacka. W: A. Nowicka-Jeżowa, M. Cieński (red.), Humanizm polski. Długie trwanie – tradycje – współczesność (s. 63–74). Warszawa: Wydawnictwo Neriton.
 • Mrowcewicz, K. (2011). Małe folio (historia jednego wiersza). Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
 • Nadolski, B. (1961). Jana Rybińskiego „Hodoeporicorum liber”. W: Z. Czerny (red.), Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Nadolski, B. (1976). Wstęp. W: Poezja renesansowa na Pomorzu (s. 7–59). Wybór i wstęp B. Nadolski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie Gdańsk.
 • Nowak, Z. (1997). Zapomniany poeta pomorski – Jan Rybiński. W: S. Grzeszczuk (red.), Pisarze staropolscy. Sylwetki (s. 368–390). T. 2. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Nowak, Z., Świderska A. (1961). Jan Rybiński: zapomniany poeta pomorski doby Odrodzenia. Pamiętnik Literacki, 52 (4), 321–371.
 • Ryczek, W. (2015). Cieniom poety teologa. O nieznanym łacińskim epicedium Jana Rybińskiego. Ruch Literacki, 66 (2), 127–141.
 • Salmonowicz, S. (2005). W staropolskim Toruniu (XVI–XVIII w.). Studia i szkice. Toruń: Towarzystwo Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.
 • Ullmann, W. (1985). Średniowieczne korzenie renesansowego humanizmu. Przekł. J. Mach. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
 • Urban-Godziek, G. (2005). Elegia renesansowa. Przemiany gatunku w Polsce i w Europie. Kraków: TAiWPN Universitas.
 • Włodarski, M. (2001). Dwa wieki kulturalnych i literackich powiązań polsko-bazylejskich 1433–1632. Kraków: TAiWPN Universitas.
 • Żołądź-Strzelczyk, D. (2012). „Nadobna to jest rzecz młodemu człowiekowi do cudzych krajów się przejeździć” – miejsce podróży w edukacji polskiej szlachty XVI–XVII wieku. W: M. Saczyńska, E. Wółkiewicz (red.), Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i w czasach nowożytnych (s. 323–338). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-baa24417-80a0-4e5e-bf34-4ffe89a70cdc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.