PL EN


2019 | 10 | 2 | 284-289
Article title

„Motyle” w sieci. Cechy i zachowania autorek blogów pro-ana

Content
Title variants
EN
“Butterflies” on the Web. Character Traits and Types of Behavior among Pro-ana Blog Authors
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł podejmuję problematykę funkcjonowania młodych dziewcząt należących do internetowej subkultury pro-ana. Ukazuje ich cechy i zachowania anorektyczne – świadczące o nieprawidłowym stosunku do jedzenia i własnego ciała, a mogące prowadzić do rozwoju pełnoobjawowej anoreksji. Wiedza ta wydaje się szczególnie istotna dla klinicystów i badaczy zajmujących się zaburzeniami odżywania oraz pedagogów i psychologów pracujących z dorastającą młodzieżą.
EN
This article presents the case of young girls who are members of pro-ana internet subculture. It aims to describe their character traits and anorectic behavior indicating an abnormal approach to eating and perception of their own body which may lead to developing full-symptom anorexia. This knowledge may be especially important for the clinicians and eating disorders specialists as well as pedagogues and psychologists working with adolescents.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
284-289
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
  • ORCID: 0000-0003-4354-0464, magister, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Pedagogiki Społecznej, Polska
References
  • Hoffmann, B. (2016). Fenomen ruchu pro ana: styl życia czy choroba? Problemy Opiekuńczo- -Wychowawcze, 2, 28–32.
  • Jaros, K., Oszwa, U. (2014). Umiejscowienie poczucia kontroli u dziewcząt z syndromem gotowości anorektycznej. Psychiatria Polska, 48(3), 441–451.
  • Melosik, Z. (2003). Edukacja, młodzież i kultura współczesna: kilka uwag o teorii i praktyce pedagogicznej. Chowanna, 46, 19–37.
  • Połom, M. (2015). Syndrom gotowości anorektycznej a struktura motywacji osiągnięć u uczennic szkoły średniej. Polskie Forum Psychologiczne, 2(20), 184–200.
  • Wasilewska-Ostrowska, K. (2013). Motylki czyli Anorexia nervosa. Wychowawca, 9, 24–26.
  • Ziółkowska, B. (2001). Ekspresja syndromu gotowości anorektycznej u dziewcząt w stadium adolescencji. Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-baced062-2243-4c36-8e9c-60377eb04204
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.