PL EN


2014 | 8 | 127-143
Article title

Referendum odwoławcze w gminie – instytucja wyborców czy wybieranych?

Authors
Content
Title variants
EN
Appeal referendum on the local level – institutional means of voters whether candidate
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of discussion in this article is the issue of the referendum repealing the executive authorities in the municipality. In recent years the number of referenda repealing mayors and presidents of cities has significantly increased. Nonetheless, the low effectiveness of theses referendums caused by low voter turnout results surprising. It seems as if the repealing referendums turned from the strongest direct democracy institution into a tool that the potential candidates for mayor use for eliminating from the electoral list people that fulfill these functions for many consecutive years. The lack of effectiveness of the repealing referendums seems to attest to the fact that local communities are rarely willing to participate in such activities. This article contains the results of the surveys on public attitudes towards repealing referendums, as well as the measurement of attitudes towards non-participation in the repealing referendum in order to invalidate them.
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
References
 • Kowalik Janina (2003), Szanse i zagrożenia bezpośrednich wyborów wójtów i burmistrzów w opinii szefów zarządów gmin III kadencji – raport z badań, „Samorząd Terytorialny” Nr 6/2003
 • Kowalik Janina (2005), Wybrani w bezpośrednich wyborach, „Samorząd Terytorialny” Nr 6/2005
 • Mazur Marek (2008), Rywalizacja polityczna w wyborach samorządowych w III RP, [w:] E. Ganowicz, L. Rubisz (red.), Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, Toruń.
 • Piasecki K. Andrzej (2003), Wybory 1989-2002, Parlamentarne, samorządowe, prezydenckie, Toruń.
 • PAP (2013), Regulski: Odwoływanie władz lokalnych to porażka lokalnej społeczności, dostępne on line: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/regulski-odwolywanie-wladz-lokalnychto-porazka-lokalnej-spolecznosci/ls505,dostęp maj 2014.
 • Szabo Marian (2005), Referendum lokalne o odwołanie organów samorządu terytorialnego i jego ewolucja pod wpływem praktyki, doktryny i orzecznictwa sądów, (w:) Demokratyczne standardy prawa wyborczegoRzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, Warszawa, Opracowanie: Zespół w Krajowym Biurze Wyborczym.
 • Sześciło Dawid, Cześnik Mikołaj, Markowski Radosław (2013), Raport Obywatele i wybory, Fundacja Batorego, Warszawa.
 • Ustawa o referendum lokalnym (Dz. U. 2000 nr 88 poz. 985).
 • Wojtczuk Michał (2013), Kim jest Piotr Guział? Czy pokona Gronkiewicz - Waltz? „Gazeta Wyborcza”, (19.05. 2013).
 • Zieliński Eugeniusz (1996), Przekształcenia ustrojowo-polityczne w Polsce, [w:] E. Zieliński (red.), Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bb433a21-9f48-46d3-82ba-f18e3937f6f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.