PL EN


2017 | 99 Triki, numery specjalne, atrakcje | 161-170
Article title

Chińska esencja, zachodni trik. Malarstwo tuszu i wody w filmie animowanym

Authors
Title variants
EN
Chinese Essence, Western Trick. Ink and Water Paintings in Animated Film
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą zrekonstruowania koncepcji ideologicznych oraz metod artystycznych, jakie postulowali oraz praktykowali twórcy chińskich filmów animowanych inspirowanych tradycyjnym malarstwem, stanowiących realizację odgórnie narzuconego wyzwania o charakterze ideologicznym. Analizie zostaje poddany proces realizacji filmów wykonanych w malarskiej technice tuszu i wody. Autorka odwołuje się do czterech filmów, które powstały w Szanghaju w latach 1960-1988 i zajmują ważną pozycję w utrwalonym kanonie. Rozwój historyczny chińskiej animacji zostaje ujęty w ramach koncepcji zasadniczych dla współczesnej myśli estetycznej oraz praktyki artystycznej: zhongti, xiyong (chińska substancja, zachodni środek), minzu (sztuka narodowa) oraz meishu (sztuki piękne).
EN
This article attempts to reconstruct the ideological concepts and artistic methods postulated and practiced by makers of Chinese animated films inspired by traditional painting, which are the implementation of a top-down ideological challenge. The process of making films made in the ink and water technique is analysed. The author refers to four films that were made in Shanghai between 1960 and 1988 and occupy an important position in the established canon. The historical development of Chinese animation is considered in the context of ideas central to contemporary aesthetics and artistic practice: zhongti, xiyong (Chinese substance, Western means), minzu (national art) and meishu (fine art).
Year
Pages
161-170
Physical description
Contributors
 • Instytut Sztuk Audiowizualnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
References
 • Bendazzi, Giannalberto. Animation. A World History, vol. 1, CRC Press, Taylor & Francis Group: Boca Raton, 2015,
 • Fairbank, John K. Historia Chin. Nowe spojrzenie, tłum. T. Lechowska, Z. Słupski, 238, Bellona-Marabut: Warszawa-Gdańsk, 2004,
 • Lent, John A.; Xu, Y. Ing, „Chinese Animation Film: from Experimentation to Digitalization”. In: Art, Politics and Commerce in Chinese Cinema, ed. Y. Zhu, S. Rosen, Hong Kong University Press: Hong Kong, 2010;
 • Li, Zhang. The Chinese Aesthetic Tradition, xi, University of Hawai’i Press: Honolulu 2010.
 • Macdonald, Sean. Animation in China. History, Aesthetics, Media, Routledge: London-New York 2016.
 • Mao, Zhugsi. Quotations from Chairman Mao Tse-tung (Mao zhuxi yulu), dongfang chuban xinhuayinshuanchang, China People's Liberation Army General Political Department: Beijing 1967.
 • Ogawa, Hiromitsu. „Regarding the Publication of the Meishu Congshu” [Fine Arts Series]: The introduction of the European concept „Fine Arts” and the Japanese translated term “Bijutsu”, Symposium, Art in China: Collections and Concepts, Bonn, 21-23.11.2003, http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/5810, (access: 10.04.2017).
 • Prodan, Mario. An Introduction to Chinese Art. 3000 Years of Artistic Inspiration, 157, Spring Books: London, 1967,
 • Szmyt, Monika. Współczesna sztuka chińska. Tradycja klasyczna, socrealizm, estetyka zachodnia, 39, Nomos: Kraków 2007.
 • Wu, Weihua, „In Memory of Meishu Film: Catachresis and Metaphor in Theorizing Chinese Animation”, Animation, vol.. 4, no 1, (2009), 32.
 • Zhang, Zhan, An Amorous History of the Silver Screen. Shanghai Cinema 1896-1937, 224, The University of Chicago Press: Chicago, London, 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bb707e54-bb2a-4d0c-8b3e-1649260fabe7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.