Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(16) | 193-202

Article title

Innowacyjne formy działalności gastronomii. Specjalizacja zakładów gastronomicznych

Authors

Content

Title variants

EN
Innovative forms of business gastronomy. Specialize in dining establishments

Languages of publication

Abstracts

PL
W pracy przedstawiono zasady i formy funkcjonowania gastronomii, cechy produktu gastronomicznego. Omówiono tendencje w rozwoju branży gastronomicznej oraz działania dotyczące innowacyjności. Przedstawiono działania podejmowane w zakresie specjalizacji zakładów gastronomicznych i jej formy w turystyce. Zaprezentowano formy działalności folklorystycznych zakładów gastronomicznych.
EN
The paper presents the principles and forms of functioning of gastronomy, catering features. We discuss trends in the development of the catering industry and action in the field of innovation. The activities undertaken in specialized dining establishments and its forms of tourism. Presented forms of business folk dining establishments.

Year

Issue

Pages

193-202

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

References

 • Berndt-Kostrzewska J., Kuchnie różnych narodów, Format-AB, Warszawa 2001.
 • Czarniecka-Skubina E., Jakość usługi gastronomicznej w aspekcie żywieniowym, technologicznym higienicznym, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2016, nr 1 (46), supl.
 • Czarniecka-Skubina E., Obsługa konsumenta w gastronomii i cateringu, Wyd. SGGW, Warszawa 2008.
 • Furtak R., Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa 2003.
 • Garvin D.A., Managing Ouality, The Free Press, New York 1988.
 • Gaworecki W., Turystyka, PWE, Warszawa 2007.
 • Gronroos Ch., Strategic Management and Marketing In the Sevice Sektor, Swedish School of Economics and Business Administration, Helsinki 1982.
 • Gustafsson I.B. et al., A five aspects meal model: a tool for the development of meal service in the restaurant field?, [w:] Culinary Arts and Sciences V. Global and National Perspectives, red. J.S.A. Edwards, B. Kowrygo, K. Rejman, Wyd. SGGW, Warszawa 2005.
 • Koutroumanis D.A., Technology’s Effect on Hotels and Restaurants: Building a Strategie Competitive Advantage, „Journal of Applied Buisness and Economics” 2011, 12(1).
 • Kowalczuk I., Percepcja jakości usługi gastronomicznej przez polskich konsumentów – wyniki badań, [w:] Kulturowe uwarunkowania żywienia w turystyce, red. H. Makała, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2013.
 • Kowrygo B., Stangierska D., Rozwój usług gastronomicznych w Polsce w latach 2005–2010, „Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu” 2012, nr 236.
 • Levytska G., Usługi gastronomiczne, Wyd. SGGW, Warszawa 2011.
 • Milewska M., Prączko A., Stasiak A., Podstawy gastronomii, PWE, Warszawa 2010.
 • Otto J., Marketing relacji: koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Sala J., Marketing w gastronomii, PWE, Warszawa 2011.
 • Sniśćak V., Służby a cestovny ruch, VE, Bratislava 1997.
 • Zabrocki R., Wybrane czynniki kształtowania jakości i satysfakcji konsumentów w usługach gastronomicznych, „Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu” 2012, nr 236.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bb7e1ac3-881d-4872-892c-ba524cee9882
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.