Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3(16) | 154-165

Article title

Znaczenie postaw pracowników w procesie wdrażania programów redukcji stresu zawodowego

Content

Title variants

EN
Significance of employees’ attitudes towards the implementation of stress management interventions

Languages of publication

PL EN

Abstracts

This article presents the issue of employees’ attitude towards stress management interventions and occupational health interventions. According to different studies, workers’ attitudes before the implementation of the intervention influence effectiveness and time-efficiency of the process of implementation of stress intervention as well as they affect the permanence of changes at organizational and individual level of stress management after the implementation of the intervention. In the article, some advice and guidelines which can be used in the process of implementation of different kinds of work-life balance programs and other HRM activities are presented.

Year

Issue

Pages

154-165

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

References

 • Aronson E., Wilson T., Akert R., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 • Bauer G., Jenny G., Development, implementation and dissemination of occupational health management: Putting salutogenesis into practice, EAOHP, Castelo da Maia, ISMAI, 2007.
 • Bell J., Employee involvement in health and safety: Some examples of good practice, Health & Safety Laboratory, HSE, 2001, www.hse.gov.uk.
 • Cascio W., Boudreau J., Inwestowanie w ludzi, WoltersKluwer Business, Warszawa 2011.
 • Cascio W.F., Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Cooper C., Liukkonen P., Cartwright S., Stress prevention in the workplace, European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 1996.
 • Cooper C., Payne R., Stres w pracy, PWN, Warszawa 1987.
 • Cox T., Griffiths A., Rial González E., Badania nad stresem związanym z pracą, Raport dla EU OSHA, Nottingham 2000.
 • Dalgren A.S., Gard G.E., Soft values with hard impact – a review of stress reducing interventions on group and organizational level, “Physical Therapy Reviews” 2009, vol. 14, no. 6.
 • Dewe P., O’Driscoll M., Stress management interventions: what do managers actually do? “Personel Review” 2002, vol. 31, no. 1/2.
 • Gardner B., Rose J., Mason O., Tyler P., Cushway D., Cognitive therapy and behavioural coping in the management of work-related stress: An intervention study, “Work & Stress” 2005, vol. 19, no. 2.
 • Graveling R.A., Crawford J.O., Cowie H., Amati C., Vohra S., A Review of Workplace Interventions that Promote Mental Wellbeing in the Workplace, Draft Report, Institute of Occupational Medicine, Edinburgh 2008.
 • Houtman I., Work-related stress, Report for European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2007.
 • Janis I., Psychological Stress. Psychoanalytic and Behavioral Studies of Surgical Patients, Wiley& Sons, New York 1958.
 • Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P., Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Economicus, Szczecin 2010.
 • Kamińska M., Siewierski B., Skwara A., Szóstak A., Panowanie nad stresem, Helion, Gliwice 2003.
 • Karasek R., Job demands, job decision latitude and mental strain: Implications for job redesign, “Administrative Science Quarterly” 1979, no. 24.
 • Kępiński A., Psychopatologia nerwic, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1986.
 • Lazarus R., Folkman S., Stress, Appraisal and Coping, Springer, New York 1984.
 • Litzke S., Schuh H., Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, GWP, Gdańsk 2007.
 • Marody M., Sens teoretyczny a sens empiryczny – pojęcia, postawa, PWN, Warszawa 1976.
 • Milczarek M., Schneider E., Rial González E., OSH in figures: Stress at work – facts and figures, Report for EU OSHA, Luxembourg 2009.
 • Molek-Winiarska D., Kwestionariusz STAI jako metoda badania oporu wobec zmian w organizacji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2005, nr 3-4.
 • Molek-Winiarska D., Organizacyjne i indywidualne programy zarządzania stresem, „Współczesne Zarządzanie” 2010, nr 1.
 • Molek-Winiarska, D., Skutki stresu zawodowego, [w:] Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, red. Z. Janowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Mossink J., Inventory of socioeconomic costs of work accidents, Report for European Agency for Safety and Health at Work, Luxembourg 2002.
 • Nielsen K., Randall R., Albertsen K., Participants’ appraisals of process issues and the effects of stress management interventions, “Journal of Organizational Behavior” 2007, nr 28.
 • Ogińska-Bulik N., Stres zawodowy, Difin, Warszawa 2006.
 • Prevention of Psychological risk and stress at work in practice, European Agency for Safety and Health at Work, Bilbao, Spain 2002, http://osha.eu.int/ew2002/.
 • Randall R., Cox T., Griffiths A., Participants’ accounts of a stress management intervention, “Human Relations” 2007, no. 8
 • Ratajczak Z., Heszen-Niejodek I., Człowiek w sytuacji stresu, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2000.
 • Reykowski J., Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego, PWN, Warszawa 1966.
 • Richardson K.M., Rothstein R.H., Effect of occupational stress management intervention programs.
 • A meta-analysis, “Journal of Occupational Health Psychology” 2008, vol. 13, no. 1.
 • Schabracq M., Cooper C., Travers Ch., van Maanen D., Occupational Health Psychology: The Challenge of Workplace Stress, BPS Books, Leicester 2001.
 • Schabracq M.J., Winnubst J.A., Cooper C.L., Work & Health Psychology, John Wiley&Sons, West Sussex 2003.
 • Selye H., Stres okiełznany, PIW, Warszawa 1977.
 • Terelak J., Stres psychologiczny, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1995.
 • Van der Klink J.J.L., Blonk R.W.B, Schene A.H., van Dijk F.J.H., The benefits of interventions for work-related stress, “American Journal of Public Health” 2001, vol. 91, no. 2.
 • Wrześniewski K., Sosnowski T., Matusik D., Inwentarz stanu i cechy lęku STAI. Polska adaptacja STAI. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2002.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bb8d1901-b955-462f-9fba-c7c35ec2cb27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.