PL EN


2014 | 198 cz 2 | 205-215
Article title

Miejsce i rola ubezpieczeń w systemie ochrony zdrowia w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Place and Role of Insurance in Health Care System in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
As defined by the World Health Organization a health system (health care system) is the sum total of all the organizations, institutions and resources whose primary purpose is to improve health. The system provides services, acquires resources through investment and provides funding and proper management. Insurance is a feature of many areas of the health care system in Poland. This article describes the areas of the health care system in which insurance is present and the role it plays in them.
Year
Volume
Pages
205-215
Physical description
Contributors
author
References
 • Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne - DUZ 2006. Red. B. Samoliński. Scholar, Warszawa 2006.
 • Garbiec R.: Efektywność finansowa metody ubezpieczeniowej w kompensowaniu ryzyka społecznego na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej. "Zarządzanie i Finanse" 2012, nr 1, t. I.
 • Krzyżanowska A.: Szpitale nie wykupują dodatkowych ubezpieczeń od zdarzeń medycznych. "Gazeta Prawna" z 1.02.2012.
 • Mossialos E., Thomson S.: Voluntary Health Insurance in the European Union. World Health Organization on behalf of European Observatory on Health Systems and Policies. Geneva 2004.
 • Nowosielska K.: Szpitale jednak bez dodatkowych polis. "Rzeczpospolita" z 15.03.2012.
 • Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej. Red. M. Dobska, K. Rogoziński. WN PWN, Warszawa 2008.
 • Preker A., Scheffler R., Bassett M.: Private Voluntary Health Insurance in Development. Friend or Foe? The World Bank, Washington 2007.
 • Pustelnik A.: Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce - stan obecny, otoczenie prawne, scenariusze rozwoju. "Polityka Zdrowotna" 2012, nr 10.
 • Raport: Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II. Warszawa 2008.
 • Siwińska V., Brożyniak J., Iłżecka J., Jarosz M.J., Orzeł Z.: Modele systemów opieki zdrowotnej w Polsce i wybranych państwach europejskich. "Zdrowie Publiczne" 2008, nr 118(3).
 • Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. Tom 1. Podstawy. Red. B. Hadyniak, J. Monkiewicz. Poltext, Warszawa 2010.
 • Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. Tom 2. Zastosowania. Red. L. Gąsiorkiewicz, J. Monkiewicz. Poltext, Warszawa 2010.
 • Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Dz.U. z 2011 r., nr 112, poz. 654 z późn. zm.
 • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. Dz.U. z 2004 r., nr 210, poz. 2135 z późn. zm.
 • Włodarczyk C.: Reformy zdrowotne. Uniwersalny kłopot. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2003.
 • Zarządzenie nr 46/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bbf428e2-667f-45c4-9dd5-f547341f44f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.