PL EN


2009 | 13 | 11-20
Article title

Rola przemysłu w procesie kształtowania społeczeństwa informacyjnego

Authors
Content
Title variants
EN
Role of industry in the shaping of an information society
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Modern processes of civilizational development, directed towards the formation of an information society, make knowledge an increasingly important and the most valuable product, and access to information is the basic condition for the development of all sectors of economy. In this article, I make an attempt to determine the impact of industry on the complex process of shaping of an information society. The aim was to determine the relations between the industry and the information society, and their surroundings. An important element in the formation of an information society and the development of knowledge-based economy is a high level of education at all stages, and the competences: to be able to apply the acquired knowledge, to formulate new ideas and to introduce them in the production and service industry. New technologies trigger modernization and encourage new products, which in turn contributes to quality changes in the society, and to raising the society’s culture.
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, ziolo@up.krakow.pl
References
  • Heller M., 2008, Nie dać się zdegradować do poziomu mrówek, rozmowa z ks. prof. M. Hellerem, „Rzeczpospolita”, 19.09.2008.
  • Lentowicz Z., 2008, Technologie, które przyciągają gigantów branży, „Rzeczpospolita”, 30.10.
  • Lentowicz Z., 2008a, Świdnik chce zawojować Wschód, „Rzeczpospolita”, 17.11.
  • Zioło Z., 1980, Wpływ przemysłu na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu rzeszowskiego, PAN, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa.
  • Zioło Z., 1997, Miejsce struktury przestrzennej przemysłu w przestrzeni geograficznej, [w:] Geografia. Człowiek. Gospodarka, red. A. Jackowski, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 125–132.
  • Zioło Z., 1999, Transformacja struktur subregionalnych Polski Południowo-Wschodniej w okresie zmian systemu gospodarowania, Prace Komisji Nauk Ekonomicznych nr 24, PAN Oddział w Krakowie, Wydawnictwo Oddz. PAN w Krakowie, Kraków.
  • Zioło Z., 2008, Miejsce lucerny w kompleksie gospodarki żywnościowej, [w:] Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt, red. E.G. Grela, Studia Regionalne i Lokalne Polski Południowo-Wschodniej, Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego PROGRESS w Dzierdziówce, t. 3, Dzierdziówka–Lublin, s. 181–196.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bc19d887-b3de-41ac-94cd-563472289812
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.