PL EN


2015 | 9 | 57-72
Article title

Говорят ли животные на разных языках? О звукоподражаниях в польском, русском и английском языках

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Do animals speak different languages? The following essay tells us about onomatopoeic words in Polish, Russian and English languages
PL
Czy zwierzęta mówią różnymi językami? O wyrazach dźwiękonaśladowczych w języku polskim, rosyjskim i angielski
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
The work is dedicated to the analysis and comparison of animal onomatopoeias in Polish, Russian and English languages. Its aim is to reveal the similarities and differences in the speech and structure of onomatopoeic words which imitate animal voices in the three studied languages and their psycho phonological analysis. The studied material has been chosen from Polish, Russian and English children’s literature. The conducted analysis allows to draw some conclusions: onomatopoeias in different, even not related languages, often have similar structure and sound. The differences between them are the result of different perception of animal voices and language limitations. Animal onomatopoeias are an excellent illustration of the theory of sound symbolism – the sounds appearing in them are closely related to the animal character, its size and its habits.
PL
Praca poświęcona została analizie i porównaniu onomatopei zwierzęcych w języku polskim, rosyjskim i angielskim. Jej celem jest ujawnienie podobieństw i różnic w wymowie i budowie wyrazów dźwiękonaśladowczych imitujących głosy zwierząt w trzech badanych językach oraz ich analiza psychofonologiczna. Materiał badawczy wyekscerpowany został z polskiej, rosyjskiej i angielskiej literatury dziecięcej. Przeprowadzona analiza pozwala sformułować kilka wniosków: onomatopeje w różnych, nawet niespokrewnionych językach, często mają zbliżoną budowę i brzmienie. Różnice między nimi mogą być rezultatem różnej percepcji głosów zwierząt i ograniczeń wynikających z dostępnych w danym języku środków językowych. Onomatopeje zwierzęce są wyśmienitą ilustracją teorii symbolizmu dźwiękowego – występujące w nich dźwięki są często ściśle związane z charakterem, rozmiarami, zwyczajami zwierząt, których głosy naśladują.
Year
Issue
9
Pages
57-72
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Bańko M., 2008, Współczesny polski onomatopeikon, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jakobson R., Waugh L., 1989, Magia dźwięków mowy, tłum. A. Tanalska, [w:] W poszukiwaniu istoty języka, t. 1. Wybór i red. M.R. Mayenowa, Warszawa.
 • Jespersen O., 1969, Language. Its Nature, Development and Origin, London.
 • Ohala J.J., 1997, Sound symbolism, [w:] Porc.4th Seoul International Conference on Linguistics; электронная версия: http://www.linguistics.berkeley.edu/~ohala/papers/SEOUL4-symbolism.pdf
 • Platon, 1990, Kratylos, tłum. Witold Stefański, wyd. Ossolineum, Wrocław.
 • Большая Советская Энциклопедия, электронное издание: http://bse.sci-lib.com/
 • Курашкина Н.А., 2009, Особенности языкового отражения вокализации птиц (на материале английских, французских и русских орнитофонов), „Вестник Башкирского университета” № 3, т. 14.
 • Лейбниц Г.В., Сочинения в четырёх томах, электронная версия: http://www.koob.ru/leibniz/.
 • Павловская И.Ю., 2001, Фоносемантический анализ речи, Санкт–Петербург.
 • Brzechwa J., 2007, 100 bajek, Warszawa.
 • Chotomska W., 2014, Wiersze, wyd. Zielona Sowa, Warszawa.
 • Konopnicka M., 2013, Zbiór utworów dla dzieci, ebook, wyd. Witanet.
 • Kownacka M., 2006, Najpiękniejsze wiersze dla dzieci, wyd. Zielona Sowa, Warszawa.
 • Kownacka M., 1986, Razem ze słonkiem, t. 1–6, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.
 • Pulley Sayre А., 2009, Honk, honk, goose, Henry Holt and Co.
 • Tuwim J., 2008, Wielka księga wierszy, Warszawa.
 • Книга любимых стихов, 2008, ред. Г. Коненкиной, Москва.
 • Маршак С., Лебедев В., 1996, Детям. Стихи, «Росмэн», Москва.
 • Маршак C., 2006, Детям, Москва.
 • Сутеев В., 2006, Сказки и картинки, Москва.
 • Чуковский К.И., 1993, Сборник сказок, Горизонт, Москва.
 • http://wierszykidladzieci.pl/inne/buziaczki.php.
 • http://www.sp19poznan.pl/wiersze.pdf.
 • http://www.english-for-students.com/Nursery-Rhymes.html.
 • http://www.nurseryrhymes.com/.
 • http://www.poemhunter.com.
 • http://deti-online.com/skazki/skazki-chukovskogo/.
 • http://neposed.net/kids-literature/detskie-stihi/stikhi-kto-kak-govorit/kto-kak-govoritzhivotnye.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bc242e94-e67b-49f3-8322-886011eb83f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.