Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | UCS 2017 | UCS 2017: 18(1) | 103-109

Article title

Kulturowe przemiany macierzyństwa w późnej nowoczesności (wybrane aspekty)

Content

Title variants

EN
The cultural changes of motherhood in late modernity (chosen aspects)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rozważania podjęte w niniejszym artykule dowodzą, że macierzyństwo, niegdyś uważane za powołanie każdej kobiety, we współczesnym świecie stało się wartością nieoczywistą, podlegającą indywidualnemu wyborowi. W ostatnich latach w społeczeństwie europejskim zaszły zasadnicze zmiany w poglądach dotyczących ról kobiet i mężczyzn. Ich skutki odbijają się w sferze wartości tradycyjnych, takich jak rodzina, oraz we wzorach zachowań, m.in. zawierania małżeństwa. Opracowanie stanowi próbę socjologicznego spojrzenia na współczesne przemiany macierzyństwa w aspekcie kulturowym.

Year

Volume

Pages

103-109

Physical description

Dates

published
2017-02-13

Contributors

References

 • Akcja „Nie odkładaj macierzyństwa na potem” oburzyła internautów. W sieci roi się od memów, http://www.tvp.info/20406194/akcja-nie-odkladaj-macierzynstwa-na-potem-oburzyla-internautow-w-sieci-roi-sie-od-memow [dostęp: 25.01.2017].
 • Budrowska B. (2000), Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety. Wrocław: Wydawnictwo Funna.
 • Eurostat (2015), http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6829228/3-13052015-CP-EN.pdf/7e9007fb- 3ca9-445f-96eb-fd75d6792965 [dostęp: 25.01.2017].
 • Górnikowska-Zwolak E. (2004), Macierzyństwo. [w:] E. Różycka (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. III. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • GUS (2015), http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/12/5/1/podstawowe_ informacje_o_rozwoju_demograficznym_polski_do_2014.pdf [dostęp: 25.01.2017].
 • Gawlina Z. (2004), Macierzyństwo jako wartość w kontekście przemian społecznych. „Roczniki Socjologii Rodziny” XV: 33-45.
 • Kotlarska-Michalska A. (2001), Role kobiety w małżeństwie i w rodzinie – ciągłość i zmiana. [w:] M. Golka (red.), Nowe style zachowań. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Kwak A. (2015), Współczesna rodzina – czy tylko problem struktury zewnętrznej? [w:] I. Taranowicz, S. Grotowska (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, s. 11-26.
 • Malinowski B. (1987), Seks i stłumienie w społecznościach dzikich oraz inne studia o płci, rodzinie i stosunkach pokrewieństwa. [w:] M. Malinowski, Dzieła, t. VI, przeł. B. Golda, G. Kubica, Z. Mach. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Matysiak A., Baranowska-Rataj A., Mynarska M., Rybińska A. Styrc M. (2013), Między zmianą światopoglądową a ograniczeniami dnia codziennego: Jakie przyczyny przemian rodziny w Polsce? Jakie rekomendacje dla polityki? Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Instytut Statystyki i Demografii.
 • Mądry M. (2012), Macierzyństwo jako płaszczyzna permanentnego rozwoju kobiety w biegu życia. „Psychologia Rozwojowa” t. 17, nr 3: 9-25.
 • Melosik Z. (2010), Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Miluska J. (1996), Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Podgórska J. (2001), Trudno być matką, jeszcze trudniej nie być, „Polityka” 21: 31-34.
 • Schiller N., Najnowszy trend? Macierzyństwo, http://www.uwazamrze.pl/artykul/983822/najnowszy-trend-macierzynstwo [dostęp: 25.01.2017].
 • Prof. Chazan: Nie boję się, http://www.chcemybycrodzicami.pl/prof-chazan-nie-boje-sie/ [dostęp: 25.01.2017].
 • Slany K. (2004), Przemiany realizacji funkcji prokreacyjnej w rodzinie. [w:] B. Mierzwiński, E. Dybowska (red.), Oblicze współczesnej rodziny polskiej. Kraków: WAM, s. 63-64.
 • Socjolog: Skąd się biorą młodzi niepłodni, http://www.chcemybycrodzicami.pl/socjolog-skad-sie-biora-mlodzinieplodni/ [dostęp: grudzień 2016].
 • Sosnowski A. (2000), Różnorodność życia społecznego. Między przeszłością a współczesnością – ku przyszłości.Szczecin: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu.
 • Sroczyńska M. (2016), Ciągłość i przeobrażenia więzi rodzinnej we współczesnym społeczeństwie polskim (wzory męskości i kobiecości). [w:] D. Gizicka (red.), Małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo. Przemiany we współczesnej Polsce. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 107-123.
 • Stańska M. (1997), Macierzyństwo miejscem dla kobiet, „Res Publica Nowa” 9: 27-32.
 • Szukalski P. (2012), „Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny” 6, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki.
 • Włodarczyk E. (2008), Młodzież wobec macierzyństwa i jego kulturowej kreacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Wrzesień W., A. Żurek (1999), Wzory współzależności pomiędzy jednostką a rodziną. „Roczniki Socjologii Rodziny” XI: 73-86.
 • Wysocka-Świtała A., Lepiej być cierpiętnicą niż egoistką? Echa kampanii „Nie odkładaj macierzyństwa na potem”, http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,18105884,Lepiej_byc_cierpietnica_niz_egoistka__Echa_kampanii. html [dostęp: 25.01.2017].

Notes

PL
Artykuł jedenasty z numeru UCS 2017: 18(1)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bc279ae6-74ec-4e25-9abc-61f080243891
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.