PL EN


2015 | 6 | 3 | 290-295
Article title

Nowoczesny system CMS w kształtowaniu treści i sposobu ich prezentacji on-line

Content
Title variants
EN
Modern System CMS in Shaping the Content and Manner of Presentation On-Line
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rola technologii informacyjnej w życiu człowieka wzbudza wiele przemyśleń i stawia nowe pytania dotyczące jej funkcjonalności w życiu codziennym. Rozwój technologii informacyjnej jest z pewnością procesem nieuniknionym, jej rola w społeczeństwie informacyjnym z pewnością będzie rosła, a z nią upowszechnienie nowych metod przekazu i komunikacji. Głównym celem niniejszego opracowania jest ukazanie w przejrzysty i przystępny sposób prostej metody tworzenia strony WWW w systemie CMS (Content Management System) o nazwie PHP-Fusion. Artykuł został tematycznie podzielony na dwie części. Pierwsza opisuje teoretyczne wymagania i charakterystykę oprogramowania oraz obsługi systemu CMS. W drugiej opisany został praktyczny sposób zakładania strony WWW na przykładzie systemu PHP-Fusion na serwerze cba.pl.
EN
The role of information technology in human life inspires to many thoughts and raises new questions about its function in everyday life. The development of information technology is certainly inevitable process, its role in the information society will certainly grow and with it the dissemination of new methods of communication and communication. The main objective of this paper is to present in a clear and accessible way a simple method for creating web pages in the system (CMS Content Management System) called PHP-Fusion. The paper was thematically divided into two thematic parts. The first part describes the theoretical requirements and characteristics of the operating system software and CMS. In the second part will be described a practical way to set up a web page on the example of PHP-Fusion on a server cba.pl.
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
290-295
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Frankowski P. (2007): Jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią, Gliwice.
 • Howil W. (2007): CMS. Praktyczne projekty, Helion, Gliwice.
 • Prauzner T. (2010a): Applications of Multimedia Devices as Teaching Aids, „ Annales UMCS Informatica” AI X, nr 1.
 • Prauzner T. (2010b): Wpływ nowoczesnych mass mediów na osobowość człowieka, „Edukacja – Technika – Informatyka”.
 • Prauzner T. (2011), Lifelong learning – edukacja przez całe życie, Częstochowa.
 • Prauzner T. (2012): Technologia informacyjna – wybrane problemy społeczne, „Edukacja – Technika – Informatyka”.
 • Prauzner T. (2013): Information Technology in Contemporary Education – Individuals’ Researche, „American Journal of Educational Research” vol. 1, no. 10.
 • Quigley E.G.M. (2007): PHP i MySQL. Księga przykładów, Gliwice.
 • Sokół M. (2000): Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice.
 • Sosna Ł. (2007a): Drupal CMS, PHP Solutions, „SDJ Extra” nr 24.
 • Sosna Ł. (2007b): Jak stworzyć własny CMS, Poznań.
 • Verens K. (2011): Projektowanie systemów CMS przy użyciu PHP i jQuery, Gliwice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bc370a79-b3a2-4b01-80b1-c171be412a69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.