Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2 | 249-266

Article title

Dysleksja w mediach

Content

Title variants

EN
Dyslexia in the media

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono analizę przekazów medialnych na temat dysleksji, koncentrując się na kontrowersjach i emocjach dotyczących zaburzenia występujących w opinii publicznej. Dostępna w mediach wiedza publicystyczna i potoczna stają się cennym źródłem informacji o nastrojach społecznych i postawach wobec dysleksji. Wymowa artykułów prasowych, wpisów na forach, blogach internetowych, grafika internetowa może wskazywać na niewłaściwe rozumienie zjawiska, negatywne postrzeganie osób z dysleksją czy na swego rodzaju „epidemię” czy „modę edukacyjną”. Takiemu postrzeganiu dysleksji przeciwstawiają się osoby nią dotknięte, ich rodziny oraz naukowcy zajmujący się badaniami nad zjawiskiem. W świetle rodzących się kontrowersji i polemik, licznie występujących w przekazach medialnych, potrzeba dalszych badań nad zjawiskiem, propagowanie rzetelnej wiedzy oraz wprowadzenie koniecznych zmian systemowych stają się warunkami niezbędnymi do pełnego zrozumienia zaburzenia.

Year

Issue

2

Pages

249-266

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

 • Anusiewicz J. (2013). Potoczność jako sposób doświadczania świata i jako podstawa wobec świata. W: G. Krasowicz-Kupis, Psychologia dysleksji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Anusiewicz J., Nieckula F. (red.) (1992). Język a kultura. Tom 5: Potoczność w języku i w kulturze. Wrocław: Wydawnictwo Wiedza o Kulturze.
 • Awe (2014, 06 07). Specjaliści biją na alarm: coraz więcej dzieci ma problemy z czytaniem i pisaniem. Gazeta Pomorska.
 • Banaszkiewicz-Zygmunt E. (red.) (2000). Leksykon PWN. Media. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Frith U. (2008). Rozwiązywanie paradoksów dysleksji. W: G. Reid, J. Wearmouth, Dysleksja. Teoria i praktyka (H. Kostyło, P. Kostyło, Tłumacze, strony 71-102). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Grzenia J. (2006). Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Krzyszkowska R. (2010). Taktyka na dyslektyka. Przewodnik Katolicki, 39.
 • McQuail D. (2007). Teoria komunikowania masowego. Tłum. M. Bucholc, A. Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Nalaskowski A. (2013, 12 9-15). W Sieci, strony 35-36.
 • Newsweek (2013, 04 25). dysleksja – choroba metropolii? Newsweek.
 • Odincowa O., Sklepik K. (2011, 08 19). Orzeczenie o dysleksji? Teraz dadzą na cały okres nauki! Głos Wielkopolski.
 • Ostrowicka-Miszewska, M. (2006). Jak porcelana rzucona o beton... Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 • Rutkowiak J. (1996). Wielość języków pedagogiki a problem jej tożsamości. W: T. Jaworska, R. Leppert (red.), Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów (strony 19-35). Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 • Sowa B., Bieńkowska D., Grabarczyk A. (2006, 09 29). Pisać z błendami karzdemu uczniowi opłaca sie. Dziennik.
 • Suchecka J. (2013, 04 25). Epidemia dysleksji w dużych miastach. Gazeta Wyborcza.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bc4a34bd-fbe5-47c0-89b4-8583ddbef2eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.