PL EN


2017 | 4(20) | 203-216
Article title

Stypendium rektora dla najlepszych studentów w sytuacji kontynuowania nauki po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. Próba wykładni zagadnień spornych

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Rector’s scholarship for the best students in the case of continuing education after graduating from the first degree. An attempt to interpret the controversial issues
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
203-216
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
  • Dańczak P., Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, LEX nr 229338.
  • Dudek D., Komentarz do art. 175, w: Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, pod red. M. Pyter, Warszawa 2016.
  • Kubiak M., Winiarz G., Komentarz do art. 184 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w: Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, pod red. W. Sanetry, M. Wierzbowskiego, Warszawa 2013.
  • Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017.
  • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2012.
Notes
PL
II. Komentarze, opinie, polemiki
EN
II. Commentaries, opinions and polemics
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bc4eceb4-70c5-41d5-a454-d6da20f1f44b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.