Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 222 | 153-165

Article title

Wiedza jako potencjał strategiczny przedsiębiorstwa rodzinnego

Authors

Content

Title variants

EN
Knowledge as a strategic potential of the family business

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podkreślono znaczenie wiedzy jako istotnego składnika wartości niematerialnych, uczestniczącego w działalności przedsiębiorstwa. Przedstawiono związek między strukturą wiedzy a możliwościami jej międzypokoleniowego transferu w procesie sukcesji przedsiębiorstwa rodzinnego oraz między jego pracownikami. Zaproponowano rozwiązania, które ułatwiają odzyskiwanie wiedzy ukrytej.
EN
The article presents the importance of knowledge as a significant intangible asset of the organization. The relationship between the structure of the knowledge and a possibility of its intergenerational transfer were presented. The process was characterized in the context of the succession of the family business. The author proposed some solutions how to recovery and maintain the tacit knowledge within the company.

Year

Volume

222

Pages

153-165

Physical description

Contributors

References

 • Argyris C., Schön D. (1978), Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Addison-Wesley, Reading, MA.
 • Ashok J. (2006), Zarządzanie wiedzą. Zintegrowanie podejście, PWE, Warszawa.
 • Brdulak J.J. (2005), Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu, SGH, Warszawa.
 • Galata S. (2004), Strategiczne zarządzanie organizacjami, wiedza, intuicja, strategie,etyka, Difin, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin,Warszawa.
 • Jeżak J., Winnicka-Popczyk A., Popczyk W. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.
 • Johnson G., Scholes K., Whittington R. (2010), Podstawy strategii, PWE, Warszawa.
 • Klug J., Stein W., Licht T. (2001), Knowledge Unplugged. The McKinsey & Company Global Survey on Knowledge Management, The McKinsey & Company, New York.
 • Nowodziński P. (2013), Zarządzanie strategiczne współczesnym przedsiębiorstwem. Otoczenie a strategia, WWZPCz, Częstochowa.
 • Safin K. (2007), Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne, WAE,Wrocław.
 • Haldin-Herrgard T. (br.), Tacit Knowledge Diffusion in Family Business Succession,http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/conf/olkc/archive/olkc3/papers/contribution210.pdf (dostęp: 4.04.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bc54001c-5731-4128-a049-b0d4d7ce9910
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.