PL EN


2015 | 222 | 153-165
Article title

Wiedza jako potencjał strategiczny przedsiębiorstwa rodzinnego

Authors
Content
Title variants
EN
Knowledge as a strategic potential of the family business
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podkreślono znaczenie wiedzy jako istotnego składnika wartości niematerialnych, uczestniczącego w działalności przedsiębiorstwa. Przedstawiono związek między strukturą wiedzy a możliwościami jej międzypokoleniowego transferu w procesie sukcesji przedsiębiorstwa rodzinnego oraz między jego pracownikami. Zaproponowano rozwiązania, które ułatwiają odzyskiwanie wiedzy ukrytej.
EN
The article presents the importance of knowledge as a significant intangible asset of the organization. The relationship between the structure of the knowledge and a possibility of its intergenerational transfer were presented. The process was characterized in the context of the succession of the family business. The author proposed some solutions how to recovery and maintain the tacit knowledge within the company.
Year
Volume
222
Pages
153-165
Physical description
Contributors
References
 • Argyris C., Schön D. (1978), Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Addison-Wesley, Reading, MA.
 • Ashok J. (2006), Zarządzanie wiedzą. Zintegrowanie podejście, PWE, Warszawa.
 • Brdulak J.J. (2005), Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu, SGH, Warszawa.
 • Galata S. (2004), Strategiczne zarządzanie organizacjami, wiedza, intuicja, strategie,etyka, Difin, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin,Warszawa.
 • Jeżak J., Winnicka-Popczyk A., Popczyk W. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.
 • Johnson G., Scholes K., Whittington R. (2010), Podstawy strategii, PWE, Warszawa.
 • Klug J., Stein W., Licht T. (2001), Knowledge Unplugged. The McKinsey & Company Global Survey on Knowledge Management, The McKinsey & Company, New York.
 • Nowodziński P. (2013), Zarządzanie strategiczne współczesnym przedsiębiorstwem. Otoczenie a strategia, WWZPCz, Częstochowa.
 • Safin K. (2007), Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne, WAE,Wrocław.
 • Haldin-Herrgard T. (br.), Tacit Knowledge Diffusion in Family Business Succession,http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/conf/olkc/archive/olkc3/papers/contribution210.pdf (dostęp: 4.04.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bc54001c-5731-4128-a049-b0d4d7ce9910
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.