PL EN


2014 | 1 | 83-97
Article title

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce – klasyfikacja (cz. I)

Content
Title variants
EN
Economic Determinants of Residential Market Development in Poland – Classification (Part I)
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem opracowania jest identyfikacja oraz klasyfikacja ekonomicznych uwarunkowań rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce w latach 2000–2012. Realizacja tak sformułowanego celu badań została oparta na dorobku polskiej i obcej literatury z zakresu teorii rynku nieruchomości. Rozwój rynku mieszkaniowego, z jednej strony, odnosi się do zasobów kształtujących zdolność przedsiębiorstw, a także inwestorów indywidualnych do realizacji coraz większej liczby mieszkań. Z drugiej strony, o rozwoju tego rynku decydują czynniki występujące po stronie popytowej, a zwłaszcza dochody gospodarstw domowych. Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych mogą być rozpatrywane przez pryzmat mechanizmu rynkowego. W tym ujęciu wskazuje się na czynniki kształtujące popyt i podaż mieszkań. Są one kształtowane poprzez procesy zachodzące w różnych sferach rynku mieszkaniowego, jak również we wszystkich obszarach makrootoczenia ekonomicznego. Zarówno jedne, jak i drugie stanowią ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku mieszkaniowego.
Year
Volume
1
Pages
83-97
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Finansów Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, mgostkowska@wzr.ug.edu.pl
References
 • 1. Bryx M. (2006), Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Wydawnictwo Poltex, Warszawa.
 • 2. Bryx M., Matkowski R. (2002), Inwestycje w nieruchomości, Wydawnictwo Poltex, Warszawa.
 • 3. Brzeski W.J. (2006), Rynek mieszkaniowy, komentarze i analizy, REAS Konsulting, Warszawa, nr 16/12.
 • 4. Csaba L. (2003), Transformacja a rozwój, w: Globalizacja, marginalizacja, rozwój, Kołodko G.W. (red.), Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • 5. Cunningham R. Kolet I. (2007), Housing Market Cycles and Duration Dependence in the United States and Canada, Bank of Canada.
 • 6. Foryś I. (2002), Ekonomiczno finansowe aspekty obrotu nieruchomościami, w: Pośrednik na rynku nieruchomości, Brzeziński Z. (red.), Poltex, Warszawa.
 • 7. Gdakowicz A., Hozer J. (2012), Analiza rozwoju rynków nieruchomości mieszkaniowych w wybranych miastach Polski z zastosowaniem metod taksonomicznych, ,,Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, Vol. 20, nr 1, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn.
 • 8. Georgiev G., Gupta B., Kunkel T. (2003), Benefits of Real Estate Investment, ,,The Journal of Portfolio Management’’, Special Issue.
 • 9. Henzel H. (2004), Inwestycje na rynku nieruchomości, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • 10. Janosz M. (2006), Czynniki wpływające na rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych, ,,Finansowanie Nieruchomości”, nr 7.
 • 11. Kałkowski L. (2001), Rynek nieruchomości w Polsce, Twigger, Warszawa.
 • 12. Kanigowski K. (2001), Bank hipoteczny a rynek nieruchomości, Twigger, Warszawa.
 • 13. Kohlert D. (2010), The determinants of regional real estate returns in the United Kingdom: a vector error correction approach, ,,Journal of Property Research”, Vol. 27, No. 1.
 • 14. Kołodko G.W. (2008), Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • 15. Komisja Nadzoru Bankowego (2007), Finansowanie nieruchomości przez banki w Polsce, stan na czerwiec 2007, Warszawa.
 • 16. Kucharska-Stasiak E. (2006), Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 17. Kucharska-Stasiak E. (2005), Rynek nieruchomości i jego struktura, w: Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości. Ujęcie teoretyczne, Kucharska-Stasiak E. (red), ,,Folia Oeconomica” 187, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 18. Łaszek J. (2006), Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego specyfika, w: Ryzyka banku w zakresie określania wartości nieruchomości dla celów kredytowych w Polsce na tle trendów w Unii Europejskiej, Kucharska-Stasiak E. (red.), Zeszyt Hipoteczny nr 23, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa.
 • 19. Malpezzi S., Mayo S.K. (1997), Housing and Urban Development Indicators: A Good Idea Whose Time Has Returned, ,,Real Estate Economics”, Vol. 25.
 • 20. Manning A. (1991), The Determinants of Wage Pressure: Some Implications of a Dynamic Model, ,,Economica”, Vol. 58, No. 231.
 • 21. Mueller G.R., Burns F.L. (2006), Real Estate Space Market Cycles, ,,Cycle Monitor- Real Estate Market Cycles”, Dividend Capital Group, Inc. Second Quarter 2006 Analysis.
 • 22. Nasiłowski M. (1992), System rynkowy, Podstawy mikro- i makroekonomii, Instytut Kształcenia Ekonomicznego PTE, Wydawnictwo Key Tex, Warszawa.
 • 23. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2001 (2001), GUS, Warszawa.
 • 24. Siemińska E. (2011), Rynek nieruchomości jako miejsce lokowania kapitału, w: Inwestowanie na rynku nieruchomości, Siemińska E. (red.), Wydawnictwo Poltex, Warszawa.
 • 25. Stachura E. (2007), Marketing na rynku nieruchomości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 26. Thedy M., Pleskowicz A., Sawicki M., Koper M., Dąbek K., Banasikowska A. (2013), Opodatkowanie rynku nieruchomości, wydanie 3, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • 27. Trojanek R. (2011), Wpływ wahań koniunkturalnych na lokalne rynki mieszkaniowe, ,,Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, Vol. 19, No. 1, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn.
 • 28. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.
 • 29. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.
 • 30. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.
 • 31. Wiśniewska M.A. (2011), Inwestowanie w nieruchomości na rynkach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 32. Wiśniewska E. (2006), Wpływ cykli koniunkturalnych rynku nieruchomości na poziom wartości rynkowej nieruchomości, w: Ryzyka banku w zakresie określania wartości nieruchomości dla celów kredytowych w Polsce na tle trendów w Unii Europejskiej, Zeszyt Hipoteczny nr 23, E. Kucharska-Stasiak (red.), Fundacja na Rzecz Rozwoju Kredytu Hipotecznego, Warszawa.
 • 33. Załęczna M. (2004), Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych krajach, w: Zachodnie rynki nieruchomości, Kucharska-Stasiak E. (red.), Wydawnictwo Twigger, Warszawa.
 • 34. Żelazowski K. (2011), Regionalne zróżnicowanie cen i ich determinant na rynku mieszkaniowym w Polsce, ,,Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, Vol. 19, No. 3, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bc5bfaf1-617e-477f-96ba-0d3e76a2a673
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.