PL EN


Journal
2015 | 1(132) | 20–33
Article title

Doświadczenia edukacyjne uczniów u progu II etapu edukacji

Authors
Title variants
EN
Primary education in the context of transition to secondary school
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę ukazania znaczenia doświadczeń, jakie uzyskują dzieci na etapie edukacji wczesnoszkolnej, dla procesu pokonywania drugiego progu szkolnego. Przedstawiono w nim wybrane wyniki badania doświadczeń trzecioklasistów związanych z organizacją procesu kształcenia, na tle wyzwań, jakie stawia przed uczniami nowy etap kształcenia. Wyzwania te opisano, korzystając z materiału empirycznego uzyskanego z badania opinii nauczycieli i przeżyć dzieci. Omówione wyniki odsłaniają niekorzystny obraz szkoły, która nie stwarza uczniom warunków do nabywania wartościowych doświadczeń, zarówno z punktu widzenia ich osobistego rozwoju, jak i procesu adaptacji do wymagań edukacji przedmiotowej.
EN
The article highlights the importance of children’s primary school experience in their transition to secondary school. Research regarding aspects of their experience is presented, mainly relevant to organization of the teaching process. Secondary education poses new challenges for children. These are described using empirical data collected in a survey of the opinions of teachers and children. An image emerges of school as an environment not conducive to adaptation to the demands of individual subject learning from the perspective of personal development.
Journal
Year
Issue
Pages
20–33
Physical description
Contributors
 • Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
References
 • Appelt, K. (2000). Dziecięcy schemat nauczyciela. Socjologia Wychowania, 14, 231–245.
 • Appelt, K. (2004). Portrety psychologiczne człowieka. Środkowa dorosłość: zagrożenia rozwoju. Remedium, 4, 4–5.
 • Appelt, K. (2005). Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A. I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 259–301). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Bałachowicz, J. (2011.) Dziecko w roli ucznia w opinii nauczyciela klas początkowych a oblicza szkolnej socjalizacji. W: H. Krauze-Sikorska (red.), Wymiary społecznego uczestnictwa w życiu. Między dzieciństwem a dorosłością (s. 133–144). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk.
 • Boleyn-Fitzgerald, M. (2010). Obrazy naszego umysłu. Katowice: Sonia Draga.
 • Bransford, J., Sherwood, R. D., Hasselbring, T. S., Kinzer, C. K. i Williams, S. M. (1990). Anchored instruction: why we need it and how technology can help. W: D. Nix i R. Spiro R. (red.), Cognition, education, and multimedia: exploring ideas in high technology (s. 120–139). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Brown, J., S., Collins, A. i Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of learning. Educational Researcher, 1–2, 32–42.
 • Brzezińska, A. (2002) Współczesne ujęcie gotowości szkolnej. W: W. Brejnak (red.), O pomyślny start dziecka w szkole. Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Dysleksji, 23, 28–38.
 • Brzezińska, A. (2004). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Scholar.
 • Brzezińska, A. I. (2005). Jak skutecznie wspomagać rozwój? W: A. I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 683–708). Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Brzezińska, A. I. (2008). Nauczyciel jako organizator społecznego środowiska uczenia się. W: E. Filipiak (red.), Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy (s. 35–49). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Camilli, G., Vargas, S., Ryan, S. i Barnett, W. S. (2010). A meta-analysis of the effects of early education interventions on cognitive development. Teachers College Record, 112(3), 579–620.
 • Cotton, K. i Conklin, N. (1989). School improvement research series: research on early childhood education. Pobrano z http://www.nwrel.org/scpd/sirs/3/topsyn3.html
 • Cox G. (2006) REAL business learning environments: design considerations in the integration of business simulations into rich environments for active learning. Carnforth: RSVP Learning Design. Pobrano z: http://198.58.101.197/images/downloads/RSVP_Reals_complete.pdf
 • Dąbrowski, M. (2008). Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów. Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.
 • Eliot, L. (2011). Różowy mózg, niebieski mózg. Warszawa: Media Rodzina.
 • Erikson, E. H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Zysk.
 • Fields, R. D. (2012). Drugi mózg. Rewolucja w nauce i medycynie. Warszawa: Pruszyński.
 • Grabinger, R. S. (1998). Rich environments for active learning. W: D. H. Jonassen (red.), Handbook of research for educational communications and technology (s. 665–692). London: Macmillan.
 • Gurney, B (1989). Constructivism and professional development: a stereoscopic view. ERIC Document, ED 305259, 1–28. Pobrano z http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED305259.pdf
 • Kalinowska A. (2010). Pozwólmy dzieciom działać. Mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego. Warszawa: Centralna Komisja Edukacyjna.
 • Klus-Stańska, D. (2000). Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego.
 • Klus-Stańska, D. (2008). Między wiedzą a władzą. Dziecięce uczenie się w dyskursach pedagogicznych. W: E. Filipiak (red.), Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy (s. 59–73). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Kuszak, K. (2006). Dynamika rozwoju samodzielności dziecka w wieku przedszkolnym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Matczak, A. (2003). Zarys psychologii rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Michalak, R. (2004). Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Michalak, R. (2013). Dziecko u progu edukacji przedmiotowej. Studium teoretyczno-empiryczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Palka, S. (1989). Teoria pedagogiczna a praktyczne doświadczenia nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Petlak ,E. i Zajacová, J. (2010). Rola mózgu w uczeniu się. Kraków: Petrus.
 • Piaget, J. i Inhelder, B. (1993). Psychologia dziecka. Wrocław: Siedmiogród.
 • Reid, J. i Forrestal, P., Cook J. (1996). Uczenie się w małych grupach w klasie. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Rychlewska, K. (2006). Adaptacja dzieci do sytuacji szkolnej. Edukacja i Dialog, 3, 22–26.
 • Schaffer, H. R. (2007). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN.
 • Siemens G. (2005). Connectivism: a learning theory for the digital age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1), 3–10.
 • Sowińska, H. (red.). (2011). Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Steuden, M. (2011). Struktura i funkcja układu nerwowego. W: Ł. Domańska i A. R. Borkowska (red.), Podstawy neuropsychologii klinicznej (s. 41–91). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Thelen, E. (1989). The (re)discovery of motor development: learning new things from an old field. Developmental Psychology, 25(6), 946–949.
 • Thelen, E. (1992). Development as a dynamic system. current directions in psychological science. Cambridge University Press, 6(1), 189–193.
 • Tyszkowa, M. (1988). Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. Warszawa: PWN.
 • Wadsworth, B. J. (1998). Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Wojciechowska, J. (2005). Okres wczesnej dorosłości. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? W: A. I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 469–502). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Ziółkowska, B. (2005). Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków? W: A. I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 379–422). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Żytko, M. (2010). Pozwólmy dzieciom mówić i pisać. W kontekście badań umiejętności trzecioklasistów. Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.
 • Żytko, M. (2011). Pozwólmy dzieciom bawić się słowami. O doświadczeniach językowych trzecioklasistów. Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2015/1-2-michalak-doswiadczenia-edukacyjne-uczniow.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0239-6858
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bc6b2c3c-3956-423f-bd6c-a77d6e8feb62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.