PL EN


2012 | 3 | 393-395
Article title

Preferowane style radzenia sobie ze stresem wśród pacjentów chorych przewlekle

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Contributors
References
  • Strelau J, Jaworowska A, Wrześniewski K, i wsp. Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych. Podręcznik do polskiej normalizacji. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; 2009.
  • Huber L. Style adaptacyjne do sytuacji stresowych w różnych grupach wiekowych a choroby cywilizacyjne XXI wieku.Probl Hig Epidemiol 2010; 91(2): 268−275.
  • Chanduszko-Salska J, Szymańska S. Preferowane style radzenia sobie ze stresem a poziom kompetencji osobistych i przeżywane emocje kobiet z nadwagą i otyłością chorych na cukrzycę typu 2. W: Janowski K, Cudo A, red. Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne. T. 2, Lublin: Wydawnictwo Drukarnia Best Print; 2009: 46−57.
  • Opuchlik K, Wrześniewska M, Kocur J. Ocena poziomu stylów radzenia sobie ze stresem i poczucia umiejscowienia kontroli zdrowia u osób z chorobą niedokrwienną serca i nadciśnieniem tętniczym. Psychiatr Pol 2009; 43(2): 235–245.
  • Kurowska K, Lach B. Akceptacja choroby i sposoby radzenia sobie ze stresem u chorych na cukrzycę typu 2. DiabetPrakt 2011; 12(3): 113−119.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bc7c95a9-39e2-4aa2-8056-c39c081446bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.