Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(14) | 3

Article title

Wstęp - Teresa Hernik

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Szanowni Państwo, Numer 14 naszego Kwartalnika poświęcamy w dużej mierze niezwykle ważnym kwestiom dotyczącym funkcjonowania systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce. Na podkreślenie zasługuje fakt coraz większego udziału organizacji pozarządowych w kreowaniu praktycznych rozwiązań problemów osób niepełnosprawnych i ich wsparcia. Na uwagę w bieżącym numerze zasługuje kwestia funkcjonowania w naszym kraju osób, również dorosłych, dotkniętych autyzmem, których prawa zostały wyodrębnione w ramach specjalnego aktu, jakim jest Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 roku, Karta Praw Osób z Autyzmem, która wraz z ratyfikowaną Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych stanowi ważną zmianę w sposobie myślenia o niepełnosprawności Osób z Autyzmem. Pozwala to na celowanie wsparcia ze specjalnym uwzględnieniem potrzeb tej grupy i jej otoczenia społecznego, a także zwraca uwagę na duże deficyty w zakresie udzielanej pomocy. W dziale „System wsparcia” przedstawiamy rozwiązania praktyczne odnoszące się do realnej poprawy sytuacji Osób z Autyzmem, poprzez publikację artykułu omawiającego skonstruowanie w ramach projektu Edu-Autyzm rozwiązania wykorzystującego nowe instrumenty techniczno-informacyjne w formie platformy internetowej z szerokim wachlarzem niestandardowych narzędzi komunikacyjnych (m.in. piktogramy), nazwanej „Krainą OZA”. Należy podkreślić, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych także wspiera działania i projekty mające na celu poprawę sytuacji Osób z Autyzmem i ich środowiska, przekazując corocznie, w ramach konkursów zadań zleconych, znaczące środki finansowe dla organizacji pozarządowych. W bieżącym numerze znajdą także Państwo szereg interesujących i ważnych z punktu widzenia problemów osób niepełnosprawnych artykułów, między innymi dotyczących praktycznego zastosowania Klasyfikacji ICF, szeroko pojmowanej rehabilitacji i aktywizacji, aspektów medycznych, współczesnych negatywnych zjawisk pojawiających się poprzez sieć internetową, tj. cyberbullyingu. Z życzeniami interesującej lektury, Teresa Hernik Prezes Zarządu PFRON Przewodnicząca Międzynarodowej Rady Programowej Kwartalnika

Keywords

PL
Wstęp  

Year

Issue

Pages

3

Physical description

Dates

published
2015-03-31

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7734

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bc84d537-b5e9-4bb7-a6b0-3f86f8403c81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.