PL EN


2014 | 1(2) | 117–132
Article title

Byliśmy białą plamą na mapie nauki polskiej… Z prof. Erazmem Kuźmą rozmawia Piotr Krupiński

Title variants
EN
We Were a Blank Spot On The Academic Map… Piotr Krupiński Talks To Professor Erazm Kuźma
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest zapisem rozmowy z prof. Erazmem Kuźmą (1926–2014), szczecińskim teoretykiem i historykiem literatury, krytykiem literackim, autorem m.in. takich książek, jak: Z problemów świadomości literackiej i artystycznej ekspresjonizmu w Polsce (1976), Mit Orientu i kultury Zachodu w literaturze XIX i XX wieku (1980), Między konstrukcją a destrukcją. Szkice z teorii i historii literatury (1994). Prezentowaną rozmowę przeprowadził Piotr Krupiński we wrześniu 2008 roku. Profesor Kuźma był jednym z założycieli szczecińskiej polonistyki uniwersyteckiej i właśnie próbie rekonstrukcji dziejów akademickiego literaturoznawstwa w Szczecinie poświęcono główną część wywiadu. Ale mówiąc o przeszłości, prof. Kuźma stara się również antycypować. Jaka przyszłość czeka polską naukę o literaturze? Czy w dzisiejszych czasach jest jeszcze miejsce dla humanistów? To tylko niektóre z wątków poruszonych w trakcie rozmowy.
EN
The article documents a conversation with Prof. Erazm Kuźma (1926–2014), a literary theorist, historian and critic from Szczecin, the author of such books as Z problemów świadomości literackiej i artystycznej ekspresjonizmu w Polsce (From Problems of Literary and Artistic Awareness of Expressionism in Poland) (1976), Mit Orientu i kultury Zachodu w literaturze XIX i XX wieku (The Myth of the Orient and the Culture of the West in the 19th and 20th-century Literature) (1980), Między konstrukcją a destrukcją. Szkice z teorii i historii literatury (Between Construction and Destruction. Sketches from Literary Theory and History) (1994). The presented conversation was conducted by Piotr Krupiński in September 2008. Prof. Kuźma was one of the founders Polish studies at the University of Szczecin and the main part of the interview was an attempt
Year
Issue
Pages
117–132
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2353-8694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bc936b00-d5bc-4426-a026-0c18cc000983
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.