Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 13 | 25-31

Article title

Etykieta językowa w Listach na wyczerpanym papierze Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory

Authors

Content

Title variants

Language etiquette in ‘Letters on exhausted paper by Agnieszka Osiecka and Jeremi Przybora’

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Article ‘Language etiquette in Letters on exhausted paper by Agnieszka Osiecka and Jeremi Przybora’ is a linguistic analysis of about 100 letters of correspondents. Speech acts presented in this correspondence include: addressees’ formulas, requests, thanks, compliments and farewell acts. This article mentions the names and research of eminent linguists, such as Małgorzata Marcjanik, Krystyna Data or Eugeniusz Grodziński. It is worth noting that the courtesy formulas conceived by the correspondents express the ties between them, creating the appearance of direct contact.

Contributors

  • Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

References

  • Data K., 1989, Struktura tekstu listowego, „Język Polski” LXIX, s. 142–152.
  • Drabik B., 2001, Komplement i komplementowanie jako akt mowy i komunikacyjna strategia, Kraków.
  • Grodziński E., 1977, Rola formuł grzecznościowych w językach współczesnych, „Poradnik Językowy”, z. 7, s. 306–308.
  • Grodziński E., 1980, Wypowiedzi performatywne, Wrocław.
  • Marcjanik M., 2000, Polska grzeczność językowa, Kielce.
  • Skwarczyńska S., 1975, Wokół teorii listu (Paradoksy), [w:] tejże, Pomiędzy historią a teorią literatury, Warszawa, s. 178–186.
  • Sikora K., 2018, Grzeczność językowa wsi. Część I – system adresatywny, Kraków.
  • Wierzbicka A., 1983, Genry mowy, [w:] Tekst i zdanie, pod red. T. Dobrzyńskiej i E. Janus, Wrocław, s. 125–138.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bc937efa-ec94-4d24-849f-d98227134745
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.