Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 2 | 93-112

Article title

Samoocena kompetencji językowych studentow uczących się angielskiego języka biznesu – badanie ankietowe

Title variants

EN
Self-assessment of linguistic competence by Business English students – questionnaire

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Self-assessment of four basic language skills was researched in a group of 128 advanced students of Business English in two business schools. The study included questionnaire design and statistical analysis of the data. Additionally, the authors researched into the situations in which students use Business English. The research shows that speaking is the most difficult skill for all groups of respondents: full-time students, part-time students and postgraduate students. Students say that in order to improve their language competence they need to practice business skills and learn more business vocabulary.

Year

Issue

2

Pages

93-112

Physical description

Dates

published
2010

Contributors

 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Leona Koźmińskiego

References

 • BRIEGER N. (1997) Teaching Business English Handbook, York.
 • BRIEGER N., COMFORT J. (1992) Language Reference for Business English, New York. BURGESS S., HEAD K. (2005) How to Teach for Exams, Harlow.
 • CARTER R., NUNAN D. (2001) Teaching English to Speakers of Other Languages, Cambridge. COMFORT J. (1995) Effective Presentations, Oxford.
 • COUNCIL OF EUROPE (2001) Europejski system opisu kształcenia językowego, Strasburg.
 • COUNCIL OF EUROPE (2001) Common European Framework for Reference for Languages: Laerning, Teaching and Assessment, Cambridge.
 • ĆWIKLIŃSKA J., SZADYKO S. (2005) Obszary wiedzy specjalistycznej w wybranych wariantach języka business communication, w: LEWANDOWSKI J., KORNACKA M. (red.) Teksty zawodowe w kontekstach zawodowych i tłumaczeniach, „Języki specjalistyczne” t. 5, Warszawa, s. 81–88.
 • ESOK (2003) Europejski system opisu kształcenia językowego, Warszawa.
 • FRENDO E. (2007) How to Teach Business English, Harlow.
 • GRUCZA S. (2004) Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego, Warszawa.
 • GRUCZA S. (2008) Lingwistyka języków specjalistycznych, Warszawa.
 • GRUCZA S. (2008a) Dydaktyka translacji. Terminologiczna preparacja dydaktycznych tekstów specjalistycznych, w: LUKSZYN J. (red.) Podstawy technolingwistyki II, Warszawa, s.163–171.
 • GOUMOVSKAYA G. (2008) LSP: English for Secretaries, w: KARPIŃSKI Ł. (red.) Kulturowy i leksykograficzny obraz języków specjalistycznych, „Języki specjalistyczne” t. 8, Warszawa, s. 168–180.
 • HARMER J. (1998) How to Teach English, Harlow.
 • JOHNSON K. (2008) An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching, Harlow.
 • KELLY M., GRENFELL M. (2006) Europejski profil kształcenia nauczycieli języków, Warszawa.
 • KOMOROWSKA, H. (2007) Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego. Kontrola -Ocena--Testowanie, Warszawa.
 • LUKSZYN J. (2002) (red.) Języki specjalistyczne. Słownik terminologii przedmiotowej, Warszawa.
 • LUKSZYN J. (2007) Tekst specjalistyczny pod lingwistyczną lupą, w: KORNACKA M. (red.) Teksty specjalistyczne jako nośniki wiedzy fachowej, „Języki specjalistyczne” t. 7, Warszawa, s. 51–70.
 • LUKSZYN J. (2009) W kwestii definicji pojęcia „tekst specjalistyczny”, w: SZADYKO S. (red.), Komunikacja specjalistyczna, 1/2009, Warszawa, s. 7–13.
 • MAMET P. (2008) Czy język specjalistyczny musi być trudny? Próba adaptacji założeń Plain English Campaign do tekstów w języku polskim, w: KARPIŃSKI Ł. (red.) Kulturowy i leksykograficzny obraz języków specjalistycznych, „Języki specjalistyczne” t. 8, Warszawa:, s. 49–62.
 • NEYMANN M., KARPIŃSKI Ł., SZADYKO S., ŻYWOT-CHABŻYK M. (2008) Business commu- nication czyli sztuka porozumiewania się w biznesie, Warszawa.
 • NEYMANN M., ARCHUTOWSKA J. (2008) Business English for Linguists, Warszawa.
 • NUNAN D. (1991), Language Teaching Methodology, Hemel Hempsted Herts.
 • RADA EUROPY (2001) Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa.
 • RICHARDS J. C. (1985) The Context of Language Teaching, Cambridge.
 • UR P. (1996) A Course in Language Teaching, Cambridge.
 • ZMARZER W. (2007) O strukturze wiedzy specjalistycznej w: KORNACKA M., (red.) Teksty spe- cjalistyczne jako nośniki wiedzy fachowej, „Języki Specjalistyczne” t. 7, Warszawa, s. 9–18.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-4814

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bcc88016-a374-4760-b8f2-69c99ff49c1a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.