PL EN


2011 | 1 | 95-104
Article title

Edukacja formalna (szkolna) i edukacja nieformalna (równoległa, nieszkolna, pozaszkolna)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
1
Pages
95-104
Physical description
Contributors
References
 • Bauman Z. (2000). Globalizacja. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Czapiński J., Panek T. (red.) (2000). Diagnoza społeczna 2000. Warunki i jakość życia Polaków oraz ich doświadczenia z reformami systemowymi po 10 latach transformacji. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
 • Denek K. (1998). O nowy kształt edukacji. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit".
 • Giddens A. (2008). Socjologia. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Illich I. (1976). Społeczeństwo bez szkoły. Tłum. F. Ciemna. Przedmowa B. Suchodolski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Jankowski D. (2001). Edukacja wobec zmiany. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Jankowski D., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J. (1996). Podstawy edukacji dorosłych. Zarys problematyki. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Major Federyko (2001). „Przyszłość świata”, z oryginału francuskiego „On monde nouveau”. Paris, UNESCO 1999, redakcja naukowa przekładu: Wiktor Rabczuk. Warszawa: Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.
 • Leppert R., Melosik Z., Wojtasik B. (red.) (2005). Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 • Porcher L. (1978). Kształcenie równoległe. Tłum. K. Tomaszewski. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Radziewicz-Winnicki A. (2008). Pedagogika Społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesorskie.
 • Socjologia edukacji / Roland Meighan z udziałem Lena Bartona i Stephen Walker (1993). Z. Kwieciński (red.). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Tofler A. (1986). Trzecia fala. Tłum. E. Woydyłło. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Tuan Y-F. (1987). Przestrzeń i miejsce. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Wroczyński R. (1973). Edukacja permanentna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bcd465a8-8f7a-4d6e-a003-391d7d18cecd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.