PL EN


2017 | 463 | 310-320
Article title

Wielość i zmienność władzy a stosowany styl kierowania – w poszukiwaniu współzależności

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rozwój podejścia projektowego spowodował upowszechnienie się różnego rodzaju struktur projektowych, w których miejsce hierarchii jako mechanizmu koordynacji działań zajmuje heterarchia. Celem artykułu jest poszukiwanie związków pomiędzy intensywnością wielości i zmienności władzy a stylem kierowania. W badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród menedżerów liniowych, kierowników projektów i wykonawców (n=370) częściowo zidentyfikowano zależności pomiędzy zmiennością władzy a stosowanym stylem kierowania (wyłącznie w grupie kierowników, n=224). Uzyskane wyniki nie dają jednoznacznych podstaw do potwierdzenia hipotezy badawczej dotyczącej związku pomiędzy intensywnością heterarchii a stosowanym stylem kierowania.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bcea4661-ece5-4453-a15a-b5809da4d6c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.