PL EN


2017 | 470 | 85-96
Article title

Raportowanie wskaźników środowiskowych według wytycznych Global Reporting Initiative na przykładzie polskich spółek branży energetycznej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie doświadczeń polskich spółek branży energetycznej w raportowaniu wskaźników środowiskowych sporządzonych według wytycznych Global Reporting Initiative. W artykule zastosowano analizę treści 10 raportów lub odrębnych raportów społecznej odpowiedzialności spółek wchodzących w skład indeksu WIG-Energia oraz wykorzystano dane udostępnione przez GRI. Wyniki badania wskazują, że po pierwsze: tylko trzy spółki z wybranej grupy sporządzają raport CSR według wytycznych GRI G4 za 2015 rok, po drugie analizowane raporty CSR są sporządzone w podstawowej wersji GRI G4, co skutkuje prezentacją jednego wskaźnika środowiskowego powiązanego ze zidentyfikowanym istotnym aspektem dotyczącym oddziaływania organizacji na ożywione i nieożywione systemy naturalne, w tym glebę, atmosferę, wodę i ekosystemy. Ponadto głównym problemem jest brak porównywalności raportów przez różny format przedstawianych danych oraz brak odniesienia do lat poprzednich.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bd1ac75c-e49f-492d-848f-f553e2878bf6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.