Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(5) | 34-45

Article title

Wpływ visual merchandisingu na zachowania konsumenta

Authors

Content

Title variants

EN
Impact of Visual Merchandising of Consumer's Behaviour

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł koncentruje się na analizie i rozwoju genezy, pojęcia i istoty visual merchandisingu oraz jego wpływu na zachowania konsumenta na rynku. Skupia się na przeglądzie literatury i rozważaniach dotyczących tego zagadnienia, wskazując na złożoność koncepcji. Artykuł zawiera elementy oddziaływania visual merchandisingu na współczesnego konsumenta, który w wyniku procesu globalizacji i postępu technologicznego potrzebuje dodatkowych bodźców do podjęcia decyzji o dokonaniu zakupu. Poprzez narzędzie komunikacji marketingowej, jakim jest visual merchandising, konsument jest bardziej zmotywowany do zakupu i często pod jego wpływem dokonuje zakupów impulsywnych.
EN
In her article, the author focuses on an analysis and development of the genesis, notion and essence of visual merchandising as well as its impact on consumer’s behaviour in the market. She focuses on the literature overview and deliberations concerning this issue, indicating complexity of the concept. The article contains elements of visual merchandising impact on the contemporary consumer who, in result of the process of globalisation and technological progress, needs additional stimuli to make a purchasing decision. Through the tool of marketing communication, which visual merchandising is, the consumer is more motivated to buy and often under its influence they make impulse purchases.

Year

Issue

Pages

34-45

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

author
  • Akademia Leona Koźmińskiego

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-6929

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bd36878c-03c6-427a-8cd7-ec0c802bd35f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.