PL EN


2012 | 4(40) | 3 | 111-120
Article title

Élèves polonais et français du secondaire, À la recherche de guides du monde des livres

Title variants
EN
Polish and French Secondary School Students in Search of a Guide around the World of Books
PL
Licealiści polscy i francuscy w poszukiwaniu przewodników po świecie książek
Languages of publication
FR
Abstracts
EN
Reading is an personalised skill, specific to every person. The experiences shaped during the reading process build one’s intellectual and emotional system of values and influence one’s behaviour. Reading broadens our knowledge about the world, develops our imagination, shapes our hierarchy of values and sensitizes us to other people’s experiences and feelings. Thus, it is crucial who recommends a good book. The results of research regarding reading interests presented in this article were conducted in the 2005-2008 school year among first and final grade high school students in three groups from the Radom region (the countryside, a small and a big city), among first and final grade Students in two groups from the Ile-de-France region (a small and a big city). Four hundred and fifty-five Polish students and two hundred and thirty-six French students were surveyed using a diagnostic group administered questionnaire. The article presents the respondent’s answers to one of the open-ended questions included in the questionnaire: How do you learn about books that are worth reading? The question was directed to all respondents and was connected with reading different books. In both types of research, Polish and French, these matters were treated in the same way. The answers of secondary school students were compared in two separate types of research which depict reading interests of contemporary teenagers in united Europe.
PL
Wyniki sondażu przedstawione w artykule są częścią obszernych badań prowadzonych w latach 2005-2008 wśród licealistów polskich z klas pierwszych i trzecich w trzech środowiskach (wieś, małe i duże miasto) w regionie radomskim oraz wśród licealistów francuskich, również z klas pierwszych i maturalnych w dwóch środowiskach (małe i duże miasto) w regionie ile-de-France. Metodą sondażu diagnostycznego (ankieta audytoryjna) przebadano 455 licealistów polskich i 236 licealistów francuskich. Artykuł prezentuje odpowiedzi respondentów na jedno z pytań otwartych zawartych w kwestionariuszu, czyli: „Skąd dowiadujesz się o książkach, które warto przeczytać?”. Pytanie to było skierowane do wszystkich respondentów i dotyczyło czytania literatury oprócz lektur szkolnych. W obu badaniach, polskim i francuskim, kwestie te potraktowane zostały jednakowo. Wypowiedzi licealistów porównano jako dwa niezależne sondaże, które obrazują zainteresowania czytelnicze współczesnej młodzieży w zjednoczonej Europie.
Contributors
References
  • Andrzejewska J., Wzorzec kultury czytelniczej ucznia jako program edukacji czytelniczej [Culture de la lecture comme modèle de programme du lectorat étudiant en éducation], „Bibliothèque de l’école” 1995, n° 6.
  • Baudelot Ch., Cartier M., Detrez Ch., Et pourtant ils lisent... Paris 1999.
  • Chartier R., Histoire de la lecture. Un bilan de recherches, Paris 1996.
  • Siekierski S., Czytania Polaków w XX wieku. [Lecture des Polonais au XXe siècle], Varsovie 2000.
  • Straus G., Czytanie książek u progu liceum. [La lecture de livres au début de l’école secondaire], Varsovie 2002.
  • Straus G., Wolff K., Czytać, nie czytać... Kupować, nie kupować... [Lire, ne pas lire... Acheter, ne pas acheter...], Varsovie 2000.
  • Straus G., Wolff K., Książka na początku wieku. [Le livre au début du siècle], Varsovie 2004.
  • Straus G., Wolff K., Czytanie, kupowanie, wypożyczanie. [Lecture, achat, prêt], Varsovie 2006.
  • Straus G.,Wolff K.,Wierny S., Czytanie, kupowanie, surfowanie. [La lecture, l’achat, le surfing], Varsovie 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bd398b9c-c0f5-486c-869b-c66eef432f28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.