PL EN


2014 | 201 | 205-220
Article title

Amortyzacja w procesie realizacji założeń polityki rachunkowości przedsiębiorstwa górniczego

Content
Title variants
EN
Depreciation in the Accounting Policy of Mining Companies
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
companies. Some of the elements of this property, especially included in the group of machinery and equipment, due to the nature of the mining process, liable to be temporarily excluded from use. Use appropriate accounting policies the company allows accurate costs presentation in the financial statements at the same time can affect the flexibility of depreciation costs. In this article the presentation of the basic tools of accounting policy, allowing for better presentation the consumption of the fixed assets in the mining companies currently observed indicating the relationship between depreciation, the value of fixed assets and the cost of using them in the mining industry.
Year
Volume
201
Pages
205-220
Physical description
Contributors
References
 • Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Warszawa 1997.
 • Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w 2012, www.mg.gov.pl.
 • Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w grudniu oraz w 2013 roku, www.mg.gov.pl.
 • Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w 2010 roku, www.mg.gov.pl.
 • Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w 2011 roku (dane przed badaniem biegłych rewidentów), www.mg.gov.pl.
 • Janik W., Paździor A., Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie, Politechnika Lubelska, Lublin 2011.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja".
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r., tom I, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 • Piątek E., Polityka bilansowa grupy kapitałowej, CeDeWu.pl, Warszawa 2007.
 • Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, red. Z. Messner, WN PWN, Warszawa 2013.
 • Sawicki K., Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2001.
 • Sawicki K., Polityka rachunkowości i polityka bilansowa. Zakres terminologiczny i zastosowanie, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2001, nr 1 (57).
 • Sobczyk R., Koszty demontażu środka trwałego w sprawozdaniu finansowym według MSSF, "Nowe Standardy Sprawozdawczości" 2011, nr 63.
 • Sobczyk R., Regulska A., Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości, ODDK, Gdańsk 2012.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 • Waśniewski T., Skoczylas W., Zasady analizy finansowej w praktyce, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
 • Wykorzystanie polityki bilansowej i analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. K. Sawicki, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2009.
 • Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej, red. H. Buk, A. Kostur, "Studia Ekonomiczne", Zeszyty Naukowe nr 126, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bd4d77c7-6357-4992-93ee-29fe84b182cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.