PL EN


2018 | 9 | 2 | 31-38
Article title

Technologie informacyjno-komunikacyjne w relacjach członków rodzin transnarodowych

Authors
Content
Title variants
EN
Information and Communication Technologies in the Relations of Transnational Family Members
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano fragmenty szerszych badań poświęconych relacjom wewnątrz-rodzinnym. Na potrzeby niniejszej analizy wyłoniono kwestie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych do utrzymywania relacji i komunikowania się członków rodzin transnarodowych. Jak wynika z materiałów źródłowych, upowszechnienie nowych technologii komunikacyjnych wpływa współcześnie na odmienne możliwości podtrzymywania bliskości między osobami funkcjonującymi w strukturze transnarodowej. Przedstawione wyniki badań koncentrują się m.in. na sposobach kontaktów, używanych do tego celu urządzeniach czy często-tliwości komunikacji z migrantem.
EN
The article presents the collected material devoted to the use of information and communica-tion technologies to maintain relations and communication of members of transnational families. The dissemination of new communication technologies gave different possibilities of maintaining closeness between people functioning in the transnational structure. The presented research results are focused, inter alia, on methods of contacts, devices used for this purpose and the frequency of maintaining communication with the migrant.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
31-38
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Doktor, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Instytut Edukacji Szkolnej, Zakład Edukacji przez Media i Sztukę, Polska
References
 • Bryceson, D., Vuorela, U. (2002). Transnational Families in the Twenty-First Century. W: D. Bryceson, U. Vuorela (red.), The Transnational Family. New European and Global Net-works (s. 3–21). Oxford, New York: Berg.
 • Danilewicz, W. (2010). Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej. Białystok: Trans Humana.
 • GUS (2012). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008–2012. Warszawa.
 • GUS (2017). Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r. Warszawa.
 • Matusiak, K.B. (red.) (2008). Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Warszawa: PARP.
 • Morbitzer, J. (2007). Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki. Kraków: WNAP.
 • Raport z badania Nastolatki 3,0 (2017). Warszawa: NASK, Instytut Badawczy.
 • Walat, W. (2015). Wykluczenie cyfrowe pokolenia 50+. Sprawozdanie z badań. W: W. Czerski, R. Wawer (red.), Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych (s. 117–130). Lublin: Wyd. UMCS.
 • Walczak, B. (2014). Dziecko, rodzina i szkoła, wobec migracji rodzicielskich: 10 lat po akcesji do Unii Europejskiej. Warszawa: Pedagogium WSNS.
 • Warzocha, T. (2017). Poziom kompetencji w korzystaniu z technologii informacyjnych przez studen-tów I roku Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Edukacja – Technika – Informatyka, 4 (22), 353–358.
 • wirtualnemedia.pl (2017). Pobrane z: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/korzystanie-z-tabletow- -przez-polakow-prawie-70-proc-posiadaczy-czesto-z-nich-korzysta-najczesciej-w-domu-info-grafika (25.01.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bd6a8753-c50b-440c-adb3-6b8722c1a0bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.