PL EN


2013 | 4 | 81-98
Article title

Specyfika cech prywatyzacji polskiej gospodarki początkowego okresu reform

Content
Title variants
EN
Particular Traits of the Privatization of the Polish Economy in the Initial Phase of the Reforms
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Twórcy polskiego modelu prywatyzacji musieli określić od podstaw niemalże wszystkie aspekty działań prywatyzacyjnych. Najbardziej charakterystyczną cechą polskiego modelu prywatyzacji jest zastosowanie różnorodnych metod i procedur przekształceń własnościowych. Polski wariant prywatyzacji to głównie realizacja polityki prywatyzacyjnej według procedur określonych przepisami prawa, preferującymi prywatyzacją w trybie indywidualnym, dostosowanym do specyfiki danego przedsiębiorstwa. Celem niniejszego artykułu jest omówienie głównych wyróżników zastosowanego w Polsce modelu prywatyzacji polskiej gospodarki.
EN
The initiators of the Polish privatization model had to define almost all privatization strategies from the very outset. The most striking characteristic of the Polish privatization model is the application of various methods and procedures to change the type of tenure of state property. The Polish privatization model is mainly based on the practical implementation of a privatization policy according to procedures as prescribed by legislation, preferably individual privatization adapted to the requirement of the respective businesses. This paper discusses the main features of the methods applied in the Polish privatization model.
Year
Issue
4
Pages
81-98
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
References
 • Bałtowski M., Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce, WN PWN, Warszawa 2002.
 • Bar L., Prawna reprezentacja pracowników najemnych w gospodarce rynkowej, [w:] Partycypacja i akcjonariat pracowniczy w Polsce, [red.] L. Gilejko, Oficyna „Typografika”, Warszawa 1995.
 • Drygalski J., Nowa ustawa, stare dylematy, „Rzeczpospolita” 1995, nr 141.
 • Dynamika transformacji polskiej gospodarki, [red.] M. Belka, W. Trzeciakowski, t. I, Poltext, Warszawa 1997.
 • Fischer S., Gelb A., The Process of socialist Economic Transformation, „Journal of Economic Perspectives” 1991, t. 5, nr 4.
 • Gide K., Zasady ekonomii politycznej, Wyd. Fiszer i Majewski, Poznań 1922.
 • Gruszecki T., Rachunek kosztów i strat, „Rzeczpospolita” 1995, nr 166 – 168.
 • Jarosz M., Kozak M., Ekonomiczna i społeczna kondycja spółek pracowniczych w latach 1991– 1994. Konkluzje, [w:] Blaski i cienie spółek pracowniczych 1991 – 1993, [red.] M. Jarosz, Instytut Studiów Politycznych, Warszawa 1995.
 • Krawczyk R., Wielka przemiana, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1990.
 • Lewandowski J., Szomburg J., Uwłaszczenie jako fundament reformy społecznej, referat wygłoszony na konferencji „Propozycje przekształceń polskiej gospodarki”, Warszawa 17 – 18 listopada 1988.
 • Lewandowski J., Więcej ekonomii niż polityki, „Gazeta Bankowa” 1997, nr 29.
 • Ministerstwo Skarbu Państwa, Komunikat o projekcie ustawy „o reprywatyzacji nieruchomości i niektórych ruchomości osób fizycznych przejętych przez państwo lub gminę m. st. Warszawa oraz o rekompensatach”, „Rzeczpospolita”, 7.12.1998.
 • Ministerstwo Skarbu Państwa, Raport o przekształceniach własnościowych w 1999 r., Warszawa 2000.
 • Negocjacje – droga do paktu społecznego. Doświadczenia, treść, partnerzy, formy, [red.] T. Kowalak, IPiSS, Warszawa 1995.
 • Nowy ład w zbiorowych stosunkach pracy po dwóch latach? „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 1993, nr 2.
 • Pakt o przedsiębiorstwie państwowym w trakcie przekształcenia, „Prywatyzacja” 1993, nr 3.
 • Prusek A., Prywatyzacja polskiej gospodarki. Cele, programy i ocena jej rezultatów, Wydawnictwo AE, Kraków 2005.
 • Reich R. E., Entrepreneurship Reconsidered: The Team as Hero, „Harvard Business Reviev”1987, vol 65 no. 3.
 • Savas E. S., Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.
 • Staniek Z., Teoretyczne aspekty polskiej prywatyzacji w okresie transformacji, SGH, Warszawa 2001.
 • Stryjek J., Polski model prywatyzacji, [w:] Kto wygra na prywatyzacji? Historyczne, ekonomiczne i społeczne aspekty przekształceń własnościowych, MSP, Warszawa 2010.
 • Surdykowska S. T., Prywatyzacja, WN PWN, Warszawa 1997.
 • Szomburg J., Jaki kapitalizm? „Przegląd Polityczny” 1993, numer specjalny.
 • Wilkin J., Jaki kapitalizm, jaka Polska, WN PWN, Warszawa 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bd6e572c-f1ce-4a5d-b865-65f0c08b2d9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.