Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 20 | 197-207

Article title

Inspiracje Laborem exercens do refleksji nad „gramatyką” biznesu rodzinnego

Authors

Title variants

EN
INSPIRATION WITH THE LABOREM EXERCENS TO REFLECT ON THE „GRAMMAR” OF THE FAMILY BUSINESS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W jaki sposób należy ująć związek między biznesem i rodziną w rzeczywistości biznesu rodzinnego? Czy jest to relacja podporządkowania, czy też swego rodzaju komplementarności? Punktem wyjścia niniejszej refleksji jest nauczanie papieskie zawarte w encyklice Laborem Exercens na temat ludzkiej pracy. Ponieważ biznes rodzinny jest wyrazem i formą pracy człowieka, należy rozpatrywać go w świetle nauczania o osobowym wymiarze ludzkiej pracy z którego wyłaniają się trzy kręgi wartości pracy. Człowiek powinien pracować więc ze względu na swoje człowieczeństwo, ze względu na rodzinę i na społeczeństwo. Analiza teologiczna relacji między antropologicznym wymiarem pracy i powinnością moralną ze względu na bliźnich, pozwala stwierdzić iż jeśli u podstaw biznesu rodzinnego znajduje się troska o jej wymiar osobowy, gdzie w centrum nie stoją „rzeczy”, ale człowiek, wówczas rzeczywistość biznesu i rodziny nie tylko nie są sprzeczne, ale w jakimś sensie się przenikają i do siebie odwołują.
EN
How is the relationship to be explained between the business and the family, in the case of a family business? Is it a matter of subordinating one to the other or is it rather a relationship of complementarity? This reflection starts from the teaching on work in the Encyclical Laborem Exercens. Since the family business is an expression and a form of human work, it is necessary to consider it in the light of the personal dimension of human labour, which gives rise to the threefold moral value of work. The human being must work on account of being human, for the sake of the family and for the good of society. The theological analysis of the relationship between the anthropological dimension of work and the moral duty with reference to the family permits one to conclude that, since the family business is based on commitment to its personal dimension, centred, not on “things”, but on the human being, the realities of the business and of the family, not only are not mutually opposed, but do, in some manner, call out to one another and become, as it were, intrinsically connected.

Year

Volume

20

Pages

197-207

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

author
 • Pontificia Università Antonianum w Rzymie

References

 • Boni Paolo, 2003, Lavoro e economia nella dottrina sociale della Chiesa, Studi Urbinati di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche. Nuova serie, 54/1, s. 7-28, w: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo [online], dostęp: 20.07.2018, <http://ojs.uniurb.it/index.php/studi-A/article/view/349/341>.
 • Bryczkowska Katarzyna, Olszewska Monika, Mączyńska Małgorzata (red.), 2012, Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, w: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości [online], dostęp: 19.07.2018, <https://www.parp.gov.pl/files/74/81/545/13066.pdf>.
 • Chiappetta Luigi, 1982, Il lavoro umano nell’enciclica “Laborem exercens” di Giovanni Paolo II, Edizioni Dehoniane, Napoli.
 • Escher Iwona, 2017, Relacje w firmach rodzinnych, w: Lajstet Joanna, Karwacki Arkadiusz, Escher Iwona, Karwacka Marta, Królicka Beata (red.), Firmy rodzinne. Ludzie – relacje – wartości, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Fernando Fernández Rodríguez (red.), 1987, Estudios sobre la enciclica Laborem Exercens,
 • La Editorial Católica, Madrid.
 • Illanes José L., 1983, Trabajo historia y persona. Elementos para una teología del trabajo en la “Laborem exercens”, Scripta Theologica, t. 15 (1), s. 205-231.
 • Jan Paweł II, 1981, Encyklika „Laborem exercens” (14.09.1981), w: The Holy See [online], dostęp: 03.07.2019, <https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html>.
 • Lajster Joanna, 2017, Kapitał ludzki w firmach rodzinnych, w: Lajstet Joanna, Karwacki Arkadiusz, Escher Iwona, Karwacka Marta, Królicka Beata (red.), Firmy rodzinne. Ludzie – relacje – wartości, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Lajstet Joanna, Królicka Beata, 2017, Firmy rodzinne jako przedmiot badań naukowych, w: Lajstet Joanna, Karwacki Arkadiusz, Escher Iwona, Karwacka Marta, Królicka Beata (red.), Firmy rodzinne. Ludzie – relacje – wartości, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Machalica Wiesława, 2014, Czy jesteśmy bardziej firmą czy rodziną?, Relacje. Magazyn Firm Rodzinnych, nr 5(6), s. 19-20, [online], dostęp: 19.07.2018, <http://firmyrodzinne.pl/download/relacje-2013-2015/RELACJE_nr_006.pdf>.
 • Magnoni Walter, 2011, La “Laborem exercens” nel contesto della Dottrina sociale della Chiesa, Quaderni per il Dialogo e la Pace, nr 7/3, s. 8-12.
 • Marchesi Giovanni, 1982, L’uomo e il lavoro nell’enciclica “Laborem exercens”, La Civiltà Cattolica, nr 3162, s. 521-533.
 • Mejía Jorge, 1995, Famiglia e lavoro nella dottrina sociale della Chiesa, La Società, nr 17, s. 23-34.
 • Sobór Watykański II, 1965, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”.
 • Toso Mario, 1994, Famiglia, lavoro e società nella dottrina sociale della Chiesa, La Società, nr 14, s. 241-291.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bd7456e0-acb8-4dc5-b483-fc6ea460f316
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.