PL EN


2015 | 1 (60) | 133-144
Article title

Modele zarządzania i nadzoru nad publicznymi i państwowymi mediami elektronicznymi w wybranych państwach Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Europy

Content
Title variants
EN
Models of governance and control of public service and state electronic media in selected countries in Africa, South America, Asia and Europe
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono główne cechy oraz ewolucję modeli kontroli i zarządzania mediami publicznymi i państwowymi w wybranych państwach Azji, Afryki, Ameryki Południowej i Europy (Chinach, Japonii, Maroko, RPA, Chile i Austrii) w celu odnalezienia zależności między ustrojem mediów publicznych a systemem społeczno-politycznym. Charakterystyka i próba sklasyfi kowania poszczególnych modeli mediów publicznych opisanych w artykule została dokonana na podstawie klasyfi kacji zaproponowanej przez D.C. Hallina i P. Manciniego.
EN
The article is a comparative media system study. It presents the main characteristics, evolution and models of management and control of public service and state media systems in different countries – China, Japan, Marocco, Republic of South Africa, Chile and Austria. The goal is to fi nd similarities between the public service/ state media and political systems. The classifi cation of public service media systems described in the article is based on conceptual framework defi ned by D.C. Hallin and P. Mancini.
Year
Issue
Pages
133-144
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bd841c4b-44aa-4195-99f6-f3c13bbd800c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.