PL EN


2013 | 3 | 99-114
Article title

Wdrażanie nowego zarządzania publicznego jako sposób unowocześniania administracji publicznej w świetle wytycznych Komisji Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Implementation of the new public management as a manner of modernizing public administration in the view of the European Commission guidelines
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono koncepcję Nowego Zarządzania Publicznego. Koncepcja ta postuluje przenoszenie elementów dobrych praktyk, wypracowanych w sektorze prywatnym, na grunt organizacji publicznych. Polegają one m.in. na wdrażaniu decentralizacji, dekoncentracji, zmianie sposobu motywowania pracowników, zorientowaniu na klienta oraz racjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi.
EN
The paper presents the concept of the New Public Management. This concept calls for moving the elements of good practice - worked out in private sector - onto the grounds of public sector. Good practice consists of in particular: implementation of decentralization, deconcentration, changing the way of motivating employees, customer orientation and rational management of human resources.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bd8ab5c3-56f4-431b-bb35-b644aef250a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.