PL EN


2014 | 24 | 113-124
Article title

Przedłużanie ludzkiego życia w świetle transplantacji. Wokół kilku moralnych kontrowersji

Authors
Content
Title variants
EN
Human life extension in the light of transplantation. Around a few moral controversy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor artykułu omawia cztery zagadnienia medycyny transplantacyjnej: transplantacje ex mortuo, transplantacje ex vivo, alokację narządów oraz kwestię komercjalizacji ludzkiego ciała. Przedstawione w artykule analizy sugerują, że działania te nie są wolne od moralnych kontrowersji. Dotyczą one głównie następujących zagadnień: zasady poszanowania autonomii pacjenta, szacowania ryzyka ingerencji medycznej, sprawiedliwego dostępu do zasobów medycznych oraz moralnego statusu ludzkiego ciała.
EN
The author discusses four ethical issues concerning transplantation medicine: transplantation ex mortuo, transplantation ex vivo, allocation of organs and commercialization of human body. The analyzes presented in this paper suggest, that these actions are not free from moral controversy. These controversies concern the following issues: the principle of respect for patient autonomy, the estimation of the risk of medical interventions, fair access to the medical resources and the moral status of human body.
Year
Issue
24
Pages
113-124
Physical description
Contributors
References
 • Battro A. i inni, Why the Concept of Brain Death is Valid as a Definition of Death. Statement by Neurologist and Others, [w:] The Signs of Death. The Proceedings of the Working Group 11-12 September 2006, The Pontifical Academy of Sciences, Vatican City 2007, s. XXI-XIX.
 • Birnbacher D., Etyczne zagadnienia transplantacji, „Etyka” 30 (1997), s. 137-148.
 • Breczko A., Podmiotowość prawna człowieka w warunkach postępu biotechnologicznego, Białystok 2011.
 • Chańska W., Nieszczęsny dar życia. Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej, Wrocław 2009, s. 15.
 • Chyrowicz B., Prawo do własności - prawo do daru. O sporze wokół pozyskiwania organów do transplantacji. Wprowadzenie, [w:] Tenże [red.], Transplantacje. Spór o dar, Lublin 2011, s. 5-28.
 • Ciach H., Istota ludzka, czy osoba ludzka? Krytyka bioetyki początków życia Petera Singera, Kraków 2013.
 • Ferdynus M., „Kilka uwag” w dyskusji na temat rezygnacji z uporczywej terapii, "Studia Paradyskie" 22 (2012), s. 51-67.
 • Ferdynus M., Przedłużanie ludzkiego życia. O możliwości biologicznej nieśmiertelności, „Studia Paradyskie” 23 (2013), s. 59-72.
 • Galewicz W., Medyczne i ekonomiczne kryteria gwarantowanej opieki zdrowotnej, [w:] K. Basińska, J. Halasza [red.], Etyka w medycynie - wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia, Kraków 2014, s. 311-319.
 • Gert B., Culver Ch. M., Clouser K. D., Bioetyka. Ujęcie systematyczne, tłum. M. Chojnacki, Gdańsk 2009.
 • Ghods A. J., Savaj S., Iranian Model of Paid and Regulated Living-Unrelated Kidney Donation, "Clinical Journal of American Society of Nephrology" 6 (2006) 1, s. 1136-1145.
 • Glannon W., Do the Sick Have a Right to Cadaveric Organs?, "Journal of Medical Ethics" 29 (2003) 3, s. 153-156.
 • Hołub G., Osoba w labiryncie decyzji moralnych. Bioetyka w perspektywie personalistycznej, Kraków 2014.
 • Hope T., Savulescu J., Jak powinno się rozdzielać nie wystarczające środki medyczne?, [w:] A. Alichniewicz, A. Szczęsna [red.], Dylematy bioetyki, Łódź 2001, s. 199-226.
 • Kamm F. M., Aggregation, Allocating Scare Resources, and Discrimination against the Disabled, [w:] Tenże [red.], Bioethical Prescriptions. To Create, End, Choose, and Improve Lives, Oxford 2013, s. 424-485.
 • Kelly D. F., Medical Care at the End of Life. A Catholic Perspective, Washington 2006.
 • Machinek M., Spór o status ludzkiego embrionu, Olsztyn 2007.
 • Monge M. Á., Etyka w medycynie. Ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa 2012.
 • Morciniec P., Komercjalizacja ciała - komercjalizacja organów. Perspektywa bioetyczna, [w:] B. Chyrowicz [red.], Transplantacje. Spór o dar, Lublin 2011, s. 45-68.
 • Morciniec P., Przeszczepy narządów, [w:] A. Muszala [red.], Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański, Radom 2007, s. 467-472.
 • Norkowski J. M., Medycyna na krawędzi. Ewolucja definicji śmierci człowieka w kontekście transplantacji narządów, Radom 2011.
 • Nowacka M., Etyka transplantacji, [w:] J. Różyńska, W. Chańska [red.], Bioetyka, Warszawa 2013, s. 220-232.
 • Ramsey P., Pacjent jest osobą, Warszawa 1977, s. 246.
 • Rowiński W., Etyczno-obyczajowe aspekty przeszczepiania narządów. Czy i w jakim stopniu wolno nam dostosować zasady etyczne dla zaspokojenia potrzeb pacjentów oczekujących na przeszczepienie narządu?, [w:] B. Chyrowicz [red.], Transplantacje: Spór o dar, Lublin 2011, s. 29-44.
 • Sgreccia E., Personalist Bioethics. Fundations and Applications, Philadelphia 2012.
 • Spaemann R., Granice. O etycznym wymiarze działania, tłum. J. Merecki, Warszawa 2006.
 • Szewczyk K., Bioetyka. Pacjent w systemie opieki zdrowotnej, t. 2, Warszawa 2009.
 • Wójcik B., Definicje i kryteria śmierci, [w:] J. Różyńska, W. Chańska [red.], Bioetyka, Warszawa 2013, s. 295-307.
 • Wróbel J., Dyskusja wokół problemu śmierci mózgowej człowieka - dawcy organów. Między biologią, biomedycyną i filozofią, „Roczniki Teologii Moralnej” 58 (2011) 3, s. 153-178.
 • Zargooshi J., Iranian Kidney Donors: Motivations and Relations with Recipients, "The Journal of Urology" 165 (2001) 2, s. 386-392.
 • Zimny T., Komercjalizacja ludzkiego ciała, [w:] J. Różyńska, W. Chańska [red.], Bioetyka, Warszawa 2013, s. 233-247.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bd9ae891-6064-4bc8-9dad-24c7980d08cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.