PL EN


2013 | 140 | 22-41
Article title

Strategie komunikacji marketingowej przedsiębiorstw działających na rynkach zagranicznych

Content
Title variants
EN
Marketing Communication Strategies of Companies that are Available on Foreign Markets
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Nowadays, more and more companies run their business on foreign markets. It happens very often that communication with foreign environment decides about a given company's success. Companies are still looking for new ways to attract people's attention. To add, companies want their marketing offer to be the most attractive and effective for customers. A wide area of research was given to this issue. In this report there are shown not only theoretical researches about choosing marketing communication strategy (standardization or adaptation), but there are also shown current research results of direct Polish companies that are available on the European Union market.
Year
Volume
140
Pages
22-41
Physical description
Contributors
References
 • B. Rozwadowska: Public Relations. Teoria, praktyka, perspektywy. Studio Emka, Warszawa 2009, s. 351-358.
 • J.W. Wiktor: Promocja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2001, s. 11.
 • K. Karcz: System informacji marketingowej przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych. W: Systemy komunikacji marketingowej. Red. T. Kramer. WSZM i JO, Katowice 2004, s. 74-75.
 • A. Szymańska: Public Relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej. Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2004, s. 65.
 • Ph. Kotler: Kotler o marketingu. Jak tworzyć, zdobywać i dominować na rynku. One Press, Gliwice 2010, s. 176.
 • K. Karcz: System informacji marketingowej przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych. W: Systemy komunikacji marketingowej. Red. T. Kramer. WSZM i JO, Katowice 2004, s. 74-75.
 • J.W. Wiktor, R. Oczkowska, A. Żbikowska: Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki. PWE, Warszawa 2008, s. 281.
 • J.W. Wiktor: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s.14-21.
 • E. Duliniec: Marketing międzynarodowy. PWE, Warszawa 2009, s. 243-244.
 • K. Karcz: Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe. PWE, Warszawa 2004, s. 81-85.
 • G. Hofstede: Kultury i organizacje. PWE, Warszawa 2000, s. 333.
 • L.Witek: Standaryzacja czy adaptacja reklamy na rynku międzynarodowym? W: Integracja a globalizacja. Red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006.
 • D. Babińska: Standaryzacja produktu w skali międzynarodowej-możliwości i ograniczenia. W: Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki. Red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002, s. 24-31.
 • M. Sagan: Standaryzacja instrumentów marketingu-mix na przykładzie korporacji międzynarodowych w Polsce. Difin, Warszawa 2010, s. 22-24.
 • S. Makarski, G. Hajduk: Zastosowanie metod oceny efektów komunikacji marketingowej jako jeden z kierunków ekspansji marketingu. W: Ekspansja czy regres marketingu? Red. E. Duliniec. PWE, Warszawa 2006, s. 290-298.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bd9e91ce-dffb-4f71-b7a9-de239f670e7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.