Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 14 | 1 | 20-28

Article title

The martial art of judo as educational contents for children who living in an open society

Content

Title variants

PL
Sztuka walki judo jako forma edukacji dla dzieci żyjących w społeczeństwach otwartych

Languages of publication

Abstracts

EN
The purpose of this article is to examine the role of judo as a highly valuable educational tool for children growing up in an open society. Literature analysis in the field of general pedagogy combined with expertise in the field of martial arts has shown possible benefits of practicing martial art of judo, based on a foundation of traditional Budo. The second part of this article presents results of surveys, based on the main research problem: What educational value does practicing martial arts of judo have on primary school students in Opole? In order to solve the main problem an interview questionnaire consisting of 14 questions was developed to answer four specific and detailed problems. Analysis of the literature in the field of martial arts judo, and the obtained statements of young respondents, which include motives of practicing judo, the most attractive part of the training in judo; described feelings towards the opponent during a fight described feelings towards the opponent during a fight, and the belief of these young students about the possibility of practicing judo in primary schools support the basis of the premises that martial arts of judo indeed has a high educational value and can help shape a progressive open society which is based on the foundation of universal values
PL
Włączenie w dyskurs społeczny pedagogicznej idei sztuk walki, podyktowany jest potrzebą ponownego zastanowienia się nad wychowaniem do życia w społeczeństwie otwartym, które od ponad dwudziestu lat próbujemy w polskiej rzeczywistości kształtować. Mając na uwadze budowę społeczeństwa otwartego, przysposobienie do życia powinno być ukierunkowane na życie w społeczeństwie, w którym każdy podmiot będzie potrafił odnaleźć swoje miejsce i rolę wśród tych, którzy podążają w tę samą stronę; ale również będzie potrafił pokonywać opory tych, którzy myślą i działają inaczej, nie niszcząc ich zarazem. Ważne staje się zatem odwoływanie się do tych sztuk walki, które wykorzystując tradycję Budo, uczą jak walczyć, by nasze zmagania z drugim podmiotem przynosiły obopólne korzyści. Celem tego artykułu jest ukazanie sztuki walki judo jako wysoce wartościowej propozycji edukacyjnej dla dzieci wychowujących się w realiach społeczeństwa otwartego. Dokonując analizy literatury w zakresie pedagogiki ogólnej, oraz specjalistycznej w zakresie sztuk walki, ukazano możliwe korzyści wynikające z uprawiania sztuki walki judo opartej na fundamencie tradycji Budo. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań sondażowych, których głównym problemem badawczym określono pytanie o to: Jaką wartość edukacyjną, stanowi dla uczniów opolskich szkół podstawowych fakt uprawiania sztuki walki judo? W celu rozwiązania problemu głównego opracowano cztery problemy szczegółowe, na które odpowiedzi poszukiwano stosując autorski kwestionariusz wywiadu składający się z 14 pytań. Analiza literatury w zakresie sztuki walki judo, oraz uzyskane wypowiedzi młodych respondentów obejmujące: motywy podjęcia się uprawiania judo; najbardziej atrakcyjną część treningu judo; opisywane odczucia wobec swojego rywala w trakcie walki; a także przekonanie o możliwości uprawiania judo przez innych dają przesłanki do tego by uważać, iż sztuka walki judo istotnie ma wysokie walory edukacyjne i może kształtować społeczeństwo otwarte, oparte na fundamencie wartości uniwersalnych.

Year

Volume

14

Issue

1

Pages

20-28

Physical description

Contributors

  • Opole University

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bda3a81d-a757-4e8c-a9eb-fbe52afec056
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.